XVI LO w Tarnowie poznało produkty LDC
access_time 2015-09-22 09:24:34
Za nami jedno z 40 spotkań poświęconych prezentacji produktów finalnych projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego. Spotkanie odbyło się 21 września w XVI Liceum Ogólnokształcącym.
Wizyta w Liceum podzielona była na dwie części. Pierwsze 45 minut poprowadzono w formule lekcji pokazowej w której wzięli udział uczniowie klasy 2B, podczas której Krzysztof Grynienko oraz Artur Krawczyk – trenerzy Stowarzyszenia Miasta w Internecie – zaprezentowali możliwości wykorzystania cyfrowych narzędzi do pracy grupowe. Druga część, w której uczestniczyła grupa 18 nauczycieli, poświęcona była omówieniu produktów projektu LDC. Przedstawiono materiały przygotowane dla osób zarządzających szkołą, poradniki metodyczne, manuale, multimedia i scenariusze lekcji opracowane przy udziale nauczycieli małopolskich szkół. W ramach prezentacji, nauczyciele mieli okazję poznać kilka ciekawych aplikacji, przydatnych w codziennej praktyce szkolnej. W ramach podsumowania dyrektor szkoły, Ewa Witecka, zadeklarowała wdrożenie produktów projektu LDC w praktyce szkolnej. Dyrekcji dziękujemy za miłe przyjęcie, uczestnikom za aktywny udział a Pani Magdalenie Kruk - Ceglińskiej za pomoc w organizacji spotkania.
Komentarze...