Na nowe boiska poczekamy co najmniej do wiosny
access_time 2015-09-24 08:55:14
Remont boisk przy ul. Wojska Polskiego oraz Gimnazjum nr 4 i Szkole Podstawowej nr 8, który pierwotnie miał być wykonany w tym roku, zostanie w roku przyszłym. Wszystko przez wykonującą prace firmę, która nie wywiązała się z umowy.
W przypadku modernizacji obiektu TOSiR to magistrat odstąpił od umowy z wykonawcą. – Inwestycja realizowana była niezgodnie z umową i dokumentacją oraz niezgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru – tłumaczy Rafał Nakielny, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miasta. – Przeprowadziliśmy badania podłoża. Zawiera ono niedopuszczalne masy kamieni i szkła – dodaje. W jednym z pism Urzędu Miasta skierowanych do firmy wykonującej remont tego obiektu czytamy m.in., że wykonawca nie zapoznał się w pełni z dokumentacją i zakresem zadania, na które złożył ofertę w postępowaniu przetargowym. Nie potrafił właściwie odczytywać dokumentacji, a także nie zapewnił wymaganej umową obecności zgłoszonego kierownika budowy, osoby kierującej procesem budowy. Dodatkowo przekroczony został umowny termin realizacji zadania. Remont boiska przy Gimnazjum nr 4 i Szkole Podstawowej nr 8 z kolei nie został ukończony, ponieważ wykonawca zerwał umowę twierdząc, że dokumentacja budowlana posiada wady. Wcześniej jednak, na etapie przetargu, kiedy to możliwe jest zgłaszanie zapytań i wątpliwości co do projektu, takich uwag nie zgłaszano. Podczas przekazania placu budowy i spotkania na obiekcie wykonawca również nie wysuwał żadnych zastrzeżeń, a do pracy skierował zaledwie jedną osobę. - W obu przypadkach do firmy zostaną skierowane noty obciążeniowe z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy. Jeżeli wykonawca uchyli się od płatności, sprawa trafi do sądu – informuje Nakielny. Przypomnijmy, że w ramach modernizacji boiska przy ul. Wojska Polskiego wykonawcę zobligowano do wykonania drogi dojazdowej do boiska o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, remontu płyty boiska, montażu bramek i piłkochwytów, a także wiat stadionowych trenerskich. Cała inwestycja miała zostać ogrodzona. Z kolei prace obejmujące boisko przy Gimnazjum nr 4 i Szkole Podstawowej nr 8 polegać miały na wykonaniu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i piłkochwytami, a także siłowni zewnętrznej z wyposażeniem w urządzenia sportowe. Obiekt miał zyskać także boiska do badmintona oraz ćwiczeń zręcznościowo-gimnastycznych oraz bieżnię i boisko treningowego do piłki nożnej. Realizacja inwestycji wymaga wyłonienia nowych wykonawców. Roboty ruszą najprawdopodobniej na wiosnę 2016 r.
Komentarze...