Remont ul. Marynarki Wojennej
access_time 2015-10-14 09:37:02
Ruszył remont nawierzchni ul. Marynarki Wojennej. Odcinek ulicy od ul. Wojska Polskiego do ul. Westerplatte zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. Roboty potrwają co najmniej dwa tygodnie. Modernizacja kosztować będzie przeszło 400 tysięcy złotych.
Zakres robót przewiduje wykonanie jezdni od ul. Wojska Polskiego do ul. Westerplatte, wzdłuż bloków nr 4, 6 i 8 o łącznej długość ok. 320 m. Remontem objęto także nawierzchnię chodników i krawężników. Wykonawcę zobligowano również do wykonania opaski bezpieczeństwa z kostki betonowej oraz studzienek ściekowych wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Prace prowadzone będą etapowo. W ramach pierwszego oraz drugiego etapu zaplanowano wymianę krawężnika betonowego na kilku odcinkach ulicy i wymianę chodnika. Ruch pojazdów odbywać się będzie bez zakłóceń, natomiast zostanie wyłączony z ruchu ciąg dla pieszych od ul. Wojska Polskiego w kierunku budynku nr 4 (po stronie Alei Dębów Katyńskich) oraz od schodów terenowych osiedla. W trzecim etapie nastąpi zamknięcie odcinka od ul. Wojska Polskiego do budynku nr 4. W czwartym etapie planowane jest zamknięcie fragmentu ulicy przy budynkach nr 4 i 6. W piątym etapie nastąpi zamknięcie odcinka jezdni od budynku nr 6 do odnogi w kierunku budynków nr 5 i 14a. W etapie szóstym zaś nieprzejezdny będzie końcowy odcinek jezdni do ulicy Westerplatte. Dojazd do poszczególnych budynków możliwy będzie od ul. Westerplatte lub ul. Marynarki Wojennej odcinkami ulicy z wprowadzonym ruchem dwukierunkowym. Dojazd do ul. Westerplatte odbywać się będzie objazdem przez ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A