Muzeum wzbogaciło się o rysunki Józefa Szuszkiewicza
access_time 2015-11-09 09:00:31
Tarnowskie Muzeum Okręgowe wzbogaciło się o kolejne prace autorstwa wieloletniego dyrektora miejscowego "Plastyka". Rysunki powstawały w latah 1936-1947. Większość z nich stanowią autoportrety.
Muzeum zakupiło komplet trzydziestu czterech rysunków tuszem Józefa Szuszkiewicza z lat trzydziestych i czterdziestych. Jest to cykl autoportretów, będącymi z jednej strony wprawkami służącymi doskonaleniu kunsztu artystycznego, z drugiej zaś dzięki dużej liczbie rysunków Muzeum otrzymało studium zmian w wyglądzie człowieka. Dodatkową wartością jest fakt, iż pierwszy z rysunków powstał przed wojną (w 1936 roku) ostatni, jedenaście lat później (w 1947 roku). Józef Szuszkiewicz (1912-1982) − urodzony we Lwowie artysta plastyk, malarz i grafik, aktywny działacz amatorskiego ruchu teatralnego, jeden z założycieli Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, długoletni nauczyciel i dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Józef Szuszkiewicz był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie gdzie kształcił się m.in. pod kierunkiem profesorów: Tadeusza Pruszkowskiego, Leona Wyczółkowskiego i Stanisława Ostoi-Chrostowskiego. Dyplom uzyskał w 1939 roku. Walczył w kampanii wrześniowej, dostał się do niewoli niemieckiej z której szybko udało mu się uciec do rodzinnego Lwowa, gdzie 31 grudnia 1940 roku ożenił się z Gertrudą Czerniawską. We Lwowie pozostał do 1944 roku kiedy uchodząc przed nadchodzącą armią radziecką wraz z rodziną przybył do Tarnowa, gdzie mieszkał już jego brat Roman, lekarz dentysta. Od 1945 roku pracował jako nauczyciel rysunków, od 1946 roku objął stanowisko dyrektora utworzonego między innymi dzięki jego staraniom Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych i pełnił tę funkcję do 1959 roku pozostając pedagogiem przez wiele lat. Wraz z grupą ludzi związanych zawodowo z teatrem, między innymi swoim znajomym z czasów lwowskich, scenografem Antonim Reisingiem, stworzył w 1945 roku w Tarnowie teatr amatorski, w którym występował jako aktor, w 1954 roku upaństwowiony i przekształcony w Teatr Ziemi Krakowskiej im. Ludwika Solskiego. Przez całe życie pozostawał aktywnym plastykiem, malował pejzaże, portrety i martwe natury, zajmował się grafiką, był cenionym twórcą exlibrisów. Projektował witraże i polichromie do kościołów i kaplic w diecezji tarnowskiej. Brał udział w pierwszych trzech Ogólnopolskich Biennale Grafiki w Krakowie w latach 1960, 1962 i 1964. Wystawiał w kraju i za granicą, obecnie jego prace znajdują się między innymi w Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Muzeum Śląskim w Katowicach, wrocławskim Ossolineum czy Muzeum Sztuki Ludowej w Młocinach. Był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Zmarł 20 września 1982 roku, został pochowany na Starym Cmentarzu w Tarnowie.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A