Wypłata pieniędzy z programu "Wyprawka Szkolna"
access_time 2015-11-13 09:05:46
Ponad 110 tys. zł dotacji trafi do uczniów tarnowskich szkół na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach programu rządowego „Wyprawka Szkolna”. Z takiej formy wsparcia skorzysta blisko 500 uczniów z tarnowskich szkół.
Wypłacanie świadczeń potrwa do 17 listopada. Wsparcie będzie wypłacane w szkołach, do których uczęszcza dziecko, w przypadku szkół publicznych, oraz w kasach Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 (pok. 113, I piętro) w przypadku szkół niepublicznych. Kwota świadczenia jest uzależniona od dochodu oraz od przedstawionych dowodów zakupu podręczników (faktury, rachunki, paragony, oświadczenia) i wynosi od 175 do 770 złotych na ucznia. Przypomnijmy, że rodzice uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas czwartych technikum mogli składać do 9 września 2015 r. wnioski o dofinansowanie podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”. Przyznanie pomocy było uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosiło 574 zł netto na członka rodziny. Wsparciem zostali objęci objęci również uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I, II i IV), gimnazjów (z wyjątkiem klasy I) oraz szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A