Region będzie mieć kolejnego Błogosławionego
access_time 2015-12-04 08:17:59
W sobotę, 5 grudnia w Peru, w miejscowości Chimbote zostaną wyniesieni do chwały ołtarzy trzej męczennicy, wśród których są dwaj polscy franciszkanie: ojciec Michał Tomaszek oraz ojciec Zbigniew Strzałkowski.
Delegacja z diecezji tarnowskiej już 3 grudnia wyleciała do Peru na te uroczystości. Na jej czele stanął biskup tarnowski Andrzej Jeż. - Przeżywając beatyfikację naszego rodaka dziękujmy Bogu za to, że tarnowska diecezja – „ziemia świętych i błogosławionych” – po raz kolejny wydała piękny owoc świętości życia kapłańskiego i zakonnego - napisał biskup tarnowski Andrzej Jeż w komunikacie do wiernych. W beatyfikacji o. Zbigniewa Strzałkowskiego będą też uczestniczyć ks. Krzysztof Czermak, wikariusz biskupi ds. misji i ks. Czesław Haus, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie, były misjonarz w Peru. Ojcowie franciszkanie zaprosili na uroczystości także rodzinę męczennika z Zawady koło Tarnowa. - Po niemal 25 latach od męczeństwa o. Zbigniewa doczekaliśmy się dnia beatyfikacji. Otrzymujemy potężnego orędownika, który nie bał się prawdy i stanął zdecydowanie po stronie Ewangelii i za tę odważną postawę poniósł śmierć. My w tej śmierci odczytujemy wielkie świadectwo, które powinno służyć naszemu codziennemu życiu - doje ks. Czermak. Wikariusz biskupa tarnowskiego ds. misji, kilka lat po męczeństwie franciszkanów, był na grobach męczenników. Dotychczas spoczywali oni w kościele w Pariacoto, czyli tam gdzie pracowali. - Napis na ich grobie pamiętam do dziś Mocni w wierze, płonący miłością, posłańcy pokoju aż do męczeństwa. Obecnie ciała ojców zostały przeniesione do kościoła, który został wybudowany na miejscu gdzie ponieśli śmierć - mówi ks. Krzysztof Czermak. W niedzielę 6 grudnia w kościołach diecezji tarnowskiej odbędzie się dziękczynienie za nowych błogosławionych. Natomiast diecezjalne uroczystości odbędą się 2 lutego w Dniu Życia Konsekrowanego. O męczennikach franciszkanach dowiedzą się tysiące diecezjan za sprawą małych kolędników misyjnych. Ich wspomnienie znalazło się w scence teatralnej i hymnie kolędników, który dzieci zaśpiewają w domach diecezjan. O. Zbigniew i o. Michał są także na plakatach akcji kolędników misyjnych oraz na pamiątkach, które kolędnicy zostawią w domach mieszkańców diecezji. Ponadto dzieci od klasy IV do VI są zaproszone do wzięcia udziału w konkursie dla kolędników misyjnych, który poświęcony jest męczennikom z Pariacoto. Konkurs został zatytułowany: „Oddali życie za Chrystusa". Zgłoszenia grup do konkursu należy przesyłać do Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie do 23 grudnia 2015 r., na adres: misje@diecezja.tarnow.pl. Sługa Boży ojciec Zbigniew Strzałkowski – za niedługo już błogosławiony - urodził się w 1958 roku w Tarnowie. Ochrzczony został w tarnowskiej katedrze, w Tarnowie także zdał egzamin dojrzałości i przez krótki czas również pracował. Mając 21 lat wstąpił do Zakonu Franciszkanów, gdzie złożył śluby zakonne, a następnie w roku 1986 został wyświęcony na kapłana. Pod koniec roku 1988 wyjechał na misje do Peru, gdzie poświecił się dziełu ewangelizacji - głosząc słowo Boże i sprawując sakramenty święte, a także troszcząc się o chorych i ubogich. 9 sierpnia 1991 roku poniósł śmierć męczeńską razem z o. Michałem Tomaszkiem z rąk terrorystycznej organizacji, która uznała ich pracę misyjną za szkodliwą dla rozwoju planowanej w Peru komunistycznej rewolucji. Więcej informacji i materiały dla mediów są dostępne na stronie www.meczennicy.franciszkanie.pl Tam też informacje m.in. o filmie w TVP i uroczystościach dziękczynnych.
Komentarze...