Lewica złożyła zawiadomienie do prokuratury na dyrektorkę szpitala św. Łukasza w Tarnowie
access_time 2023-03-15 13:33:00
Do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektorkę szpitala św. Łukasza w Tarnowie. Chodzi o rzekome uporczywe naruszanie praw pracowników. Doniesienie złożył poseł Nowej Lewicy Maciej Gdula.

Poseł Nowej Lewicy Maciej Gdula złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektorkę Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie, polegającego na uporczywym naruszaniu praw pracowników.

- Rzeczywiście zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie i jest rozpatrywane - potwierdza prokurator Mieczysław Sienicki, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. - Prokuratura zweryfikuje, czy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa - co jest konieczną przesłanką wszczęcia postępowania przygotowawczego - dodaje.

Sprawa dotyczy konfliktu między pielęgniarkami a szpitalem im. św. Łukasza w Tarnowie. Placówka od lipca 2022 roku nie wypłaca pielęgniarkom i położnym zatrudnionym na stanowiskach starszych asystentek należnych im ustawowo podwyżek, wynikających z przepisów ustawy o płacy minimalnej w zawodach medycznych. W pomoc pielęgniarkom zaangażowali się m.in. posłowie Lewicy i partii Razem. Maciej Gdula i Daria Gosek-Popiołek pod koniec stycznia tego roku zwrócili się z interwencją do marszałka województwa o przeprowadzenie kontroli w placówce. W odpowiedzi otrzymali pismo, w którym poinformowano, że kontrola została już zrealizowana przez Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego we wrześniu ubiegłego roku. Wykazała ona liczne nieprawidłowości, polegające na zakwalifikowaniu pracowników do niewłaściwej grupy zawodowej, przyznaniu wynagrodzenia zasadniczego w nieprawidłowej, zaniżonej wysokości oraz braku bieżącego zawierania i podpisywania aneksów do umów o pracę.

- Zmiany ustawowe miały doprowadzić do wyższych zarobków pielęgniarek i położnych, tymczasem dyrektorka szpitala robi wszystko, żeby uniknąć wypłacenia pielęgniarkom należnych im pieniędzy. Trwa spór ze związkiem zawodowym, który broni pracowniczki przed zawodową degradacją - mówi Maciej Gdula, poseł Lewicy.

Przypomnijmy, że 21 lutego pielęgniarki i położne zorganizowały w Tarnowie ogólnopolski protest. Przemarsz wyruszył spod Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika, a zakończył się przed Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza. Według szacunków policji wzięło w nim udział około tysiąca osób. Z kolei związek pielęgniarek i położnych - OZZPiP - przygotował projekt własnej ustawy o wynagrodzeniach i rozpoczął zbieranie pod nim podpisów.

- Protest pielęgniarek i położnych przyciągnął do Tarnowa setki osób z całej Polski. To, jak załatwimy tę sprawę w naszym mieście, będzie miało znaczenie dla zatrzymania podobnych praktyk w całym kraju. Dlatego zależało nam na włączeniu w protest naszych parlamentarzystów - zaznacza Jacek Jabłoński, współprzewodniczący tarnowskiej Nowej Lewicy.

ac / fot. archiwum

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821