Tarnowski "Ogrodnik" realizuje program mediacji rówieśniczej
access_time 2023-01-23 12:18:00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie realizuje program mediacji rówieśniczej, którego celem jest m.in. zachęcanie młodzieży do polubownego rozwiązywania sporów.

- Konflikty są nieuniknione, tylko trzeba je umieć rozwiązywać. Grupa uczniów ZSEO wybrała mediacje rówieśnicze - metodę, w której osoba trzecia, w tym przypadku uczeń - mediator,  pomaga stronom rozwiązać konflikt. Uczniowie ukończyli cykl szkoleń i warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej i procesu mediacyjnego, zaliczyli celująco test wiedzy i sprawdzian umiejętności mediacyjnych, a po przedłożeniu pozytywnych opinii opiekuna Samorządu Uczniowskiego i wychowawców klas wykazali gotowość do nowej roli - wyjaśnia Ewa Matejska, szkolny pedagog, pomysłodawczyni i realizatorka projektu.

W poniedziałek 23 stycznia w szkole odbyło się uroczyste powołanie Zespołu Mediatorów Rówieśniczych. W skład grupy wchodzi pięć osób: Justyna Jerzykowska, Weronika Miłek, Olivia Mąka, Krystian Pankowski i Kamila Ubas. Uczniowie złożyli ślubowanie przestrzegania "Kodeksu etycznego mediatora", po czym otrzymali z rąk dyrektora ZSEO Roberta Kozioła zaświadczenia ukończenia cyklu szkoleń i warsztatów, akty powołania oraz specjalne identyfikatory.

ac / fot. archiwum ZSEO

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821