Coraz więcej mieszkańców decyduje się na unieważnienie ślubu kościelnego
access_time 2023-01-19 11:33:00
Rośnie liczba procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Na wokandzie Sądu Diecezjalnego w Tarnowie na rozstrzygnięcie czeka aż 700 spraw. W 2022 roku spłynęło 170 nowych pozwów. Najczęściej przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa jest szeroko rozumiana niedojrzałość emocjonalna i społeczna.

Jak podaje portal Katolickiej Agencji Informacyjnej, w 2022 roku w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie zakończono 144 procesy w sprawach o nieważność małżeństwa, w tym wydano 127 wyroków. W zdecydowanej większości są to orzeczenia stwierdzające nieważność małżeństwa z jednego lub kilku tytułów.

- Najliczniejsze tytuły nieważności dotyczą niezdolności psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Chodzi tu przede wszystkim o wszelkiego rodzaju nieprawidłowości natury psychicznej, związane z wysokim stopniem niedojrzałości, uzależnieniami (zazwyczaj od alkoholu, narkotyków oraz związanymi ze sferą seksualną), osobowością bierno-zależną, które - co ważne - istniały już w chwili zawierania małżeństwa. To oczywiście wymaga skorzystania z wiedzy i opinii biegłego sądowego. Tylko w roku ubiegłym sporządzono ponad 200 opinii - mówi oficjał Sądu Diecezjalnego ks. dr Rafał Wierzchanowski. 

Wśród powodów unieważnienia małżeństwa wymienia się też m.in.: poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich, symulacje (jedna ze stron lub obie nie ślubują sobie szczerze przysięgi małżeńskiej w zgodzie z własnym sumieniem), przymus (zawarcie ślubu wskutek presji) czy podstęp (porwanie albo przetrzymywanie w celu zawarcia małżeństwa). Oczywiście każda z przesłanek wymaga udowodnienia.

W 2022 roku przyjęto dekretem do procedowania 170 nowych pozwów. Aktualnie na wokandzie sądowej jest ponad 700 takich spraw.

Ks. dr Rafał Wierzchanowski zwraca uwagę na problemy napotykane podczas procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa, często błędnie określanego jako „rozwód kościelny”.

- W procesach o nieważność małżeństwa napotykamy na wiele trudności, często związanych z brakiem odpowiednich dowodów bądź ich jednostronnością. Ale wydaje się, że ważniejszy problem stanowi dla stron rozumienie kanonicznego postępowania, które istotnie różni się od sprawy rozwodowej, prowadzonej przez sądy powszechne. To objawia się w takim podejściu, że powinno być szybko, bez szukania przyczyny, no i oczywiście pozytywnie. Tymczasem to tak nie działa. Sąd stara się na różny sposób wspomagać strony postępowania, ale zadaniem sądu nie jest szukanie przyczyn nieważności małżeństwa. Sąd ma szukać prawdy, bo do tego został powołany i to jest racją uzasadniającą jego działanie - podkreśla cytowany przez eKaI oficjał Sądu Diecezjalnego.

Warto dodać, że Sąd Diecezjalny oferuje bezpłatną pomoc w poradniach prawno-kanonicznych. Funkcjonują one w Tarnowie, Nowym Sączu i Mielcu. W roku 2022 z takich porad skorzystało 821 osób.

ac / fot. Pixabay

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821