Grupa Azoty podpisała umowy na zakup węgla z importu za 160 mln zł
access_time 2022-09-20 09:05:00
Grupa Azoty i jej spółki zależne - Zakłady Azotowe "Puławy", Zakłady Chemiczne "Police" oraz Zakłady Azotowe Kędzierzyn, w wyniku przetargu zawarły z Polską Grupą Importową „Premium” umowę ramową na zakup węgla za około 160 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

Przedmiotem umowy zawartej 19 września jest sprzedaż węgla pochodzącego z importu, przeznaczonego do celów energetycznych. Łączna wartość dostaw w 2022 roku szacowana jest na około 160 mln zł netto, w tym dla samej Grupy Azoty S.A. około 110 mln zł netto.

"Dostawy węgla realizowane w ramach umowy będą stanowić dla spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty dostawy uzupełniające w stosunku do dostaw realizowanych przez dostawców strategicznych. W ramach umowy istnieje możliwość przekierowywania węgla pomiędzy odbiorcami" - informuje spółka.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Grupa Azoty nie wyklucza realizacji kolejnych dostaw w przyszłości.

ac / fot. P. Topolski

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821