Tarnowskie Centrum Usług Społecznych w nowej siedzibie
access_time 2022-08-02 08:35:00
Od poniedziałku, 1 sierpnia, Centrum Usług Społecznych w Tarnowie funkcjonuje w nowej siedzibie przy ul. Brodzińskiego 14.

Centrum Usług Społecznych działa od stycznia tego roku i powstało na bazie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, poszerzonego o zakres działań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydział Mieszkalnictwa.

Do tej pory CUS mieścił się w kilku lokalizacjach rozrzuconych po całym mieście. Od poniedziałku funkcjonuje w odnowionej kamienicy przy ul. Brodzińskiego 14. Urzędnicy podkreślają, że to duże udogodnienie dla mieszkańców, którzy teraz większość spraw będą mogli załatwić w jednym miejscu. Dla ułatwienia i usprawnienia obsługi petentów, w nowej siedzibie wdrożono również system kolejkowy.

W Biurze Obsługi Klienta prowadzona będzie m.in. obsługa spraw dotyczących Karty Dużej Rodziny, Karty Tarnowskiej Rodziny oraz Karty Tarnowskiego Seniora. Będzie tam można załatwić również zasiłki rodzinne z dodatkami, dodatki mieszkaniowe, realizowane będą także zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze. W sprawach dotyczących zdrowia i rehabilitacji w BOK załatwić będzie można dofinansowanie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych do: uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidacji barier architektonicznych. Załatwiane będą tam również sprawy w zakresie programów polityki zdrowotnej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Będą też prowadzone: poradnictwo specjalistyczne i terapia rodzin. Należy tu zaznaczyć, że pracownicy socjalni z rejonów 1, 2 i 4, od 1 sierpnia przyjmować będą w punkcie przy ul. Matki Bożej Fatimskiej

W siedzibie przy Brodzińskiego działa też punkt informacji ds. usług społecznych, który zajmuje się sprawami obsługi osobistej i telefonicznej zgłaszających się mieszkańców miasta, przekazywaniem informacji o ofercie Centrum, kierowaniem osób do właściwych komórek organizacyjnych, przekazywaniem zainteresowanym informacji na temat innych funkcjonujących w Tarnowie instytucji, w których można uzyskać wsparcie, a także rozpoznaniem potrzeb i oczekiwań zgłaszających się tarnowian.

Centrum Usług Społecznych czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

ac / źródło fot. UMT

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821