Podpisano umowę na opracowanie koncepcji obwodnicy Wierzchosławic
access_time 2022-06-10 23:26:00
W Tarnowie podpisano umowę na opracowanie wariantów przebiegu obwodnicy Wierzchosławic. Nowa trasa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 ma ominąć Wierzchosławice, Bogumiłowice i Łętowice.

Władze województwa małopolskiego podpisały w piątek umowę z wójtem Wierzchosławic, dotyczącą opracowania wielowariantowej koncepcji objazdu gminy.

Obwodnica Wierzchosławic planowana jest już od ponad 10 lat, ale z uwagi na brak porozumienia w sprawie przebiegu trasy, w 2015 r. zaniechano inwestycji. Po latach Urząd Marszałkowski, Zarząd Dróg Wojewódzkich i gmina wróciły do przygotowań inwestycji. W listopadzie ubiegłego roku deklarację budowy drogi złożył marszałek Witold Kozłowski. Województwo Małopolskie jest głównym wykonawcą zadania.

- W trakcie naszych wizyt w gminach ukazują się rzeczywiste problemy ich mieszkańców, które nieraz są trudne do rozwiązania. Ta obwodnica jest tego przykładem. Rok temu przy okazji wizyty w Wierzchosławicach zadeklarowałem wstępnie w imieniu zarządu, że spróbujemy uruchomić cały proces przygotowań do budowy obwodnicy gminy. Dziś realizujemy tę obietnicę - mówił marszałek Witold Kozłowski.

W ramach „Opracowania wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Wierzchosławic i Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” mają zostać przedstawione alternatywne rozwiązania nowego przebiegu DW 975 wraz z oceną przepustowości, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także dostępności komunikacyjnej autostrady A4 w rejonie węzła Tarnów Mościce w Wierzchosławicach.

Opracowanie koncepcji ma kosztować ponad milion złotych, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi ponad 800 tysięcy złotych. Resztę po połowie dokładają ze swoich budżetów województwo i gmina Wierzchosławice. Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest na 2023 r.

ac / fot. źródło UMWM

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821