ZUS: Obywatele Ukrainy powinni informować ZUS o wyjeździe
access_time 2022-05-12 12:13:00
Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ lub o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni zawiadomić o tym ZUS - przypomina Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

"Zgodnie z przepisami wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją jest utrata przez niego świadczeń. Dlatego ważne jest, aby uchodźcy, którzy złożyli wniosek o świadczenia dla rodzin i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS. Szczegółowa instrukcja jak to zrobić, jest stronie internetowej ZUS" - zaznacza Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS.

Ukraińcy mogą przekazać informację o wyjeździe przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, składając formularz POG.

"Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma narzędzia, żeby sprawdzić czy konkretna osoba opuściła nasz kraj. Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje o swoim wyjeździe będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami" - podkreśla rzecznik, dodając że ZUS weryfikuje legalność pobytu w Polsce Ukraińców zarówno przy przyznawaniu świadczeń, jak i w dowolnym momencie ich pobierania. Informacje pochodzą m.in. z systemu informacji oświatowej, czy centralnego wykazu ubezpieczonych. W razie potrzeby ZUS może też korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, który prowadzi Straż Graniczna.

"Ponadto w przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może poprosić świadczeniobiorcę o osobiste udzielenie wyjaśnień. Jeżeli odmówi on lub nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, to ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego. Te zasady obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców" - wskazuje Szaniawska.

"Należy zawiadomić ZUS także w razie wyjazdu do innych krajów UE. ZUS może otrzymać informację o pobycie obywatela Ukrainy w innym państwie w ramach prowadzonego postępowaniu o przyznanie świadczeń rodzinnych. Dzieje się to w ramach współpracy z instytucjami właściwymi do realizacji unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego innych państw członkowskich UE/EFTA. Dotyczy to również Polaków" - dodaje rzecznik.

Przypomnijmy, że w ramach wsparcia z ZUS Ukraińcy mogą skorzystać z programów dla rodzin, takich jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy Rodzina 500+. Pierwsze pieniądze z programu 500+ trafią do nich w połowie maja.

ac / fot. gov.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821