Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji źródła ciepła. Kara za jej brak może wynieść nawet 5 tys. zł
access_time 2022-05-10 11:27:00
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa przypomina o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła w domach i mieszkaniach. Dokumenty te trafią do bazy CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Termin mija 30 czerwca. Niezłożenie deklaracji w tym czasie grozi karą grzywny, nawet w wysokości 5 tys. złotych.

Termin złożenia deklaracji dla budynku już istniejącego mija 30 czerwca. W przypadku jeśli źródło ciepła zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 r. oraz gdy wymieniono źródło ciepła na nowe – termin ten wynosi 14 dni od momentu uruchomienia ogrzewania. Dokument musi złożyć każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego, w którym znajduje się źródło ciepła o mocy do 1 MW. Celem zbierania deklaracji jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza i wymiany kopciuchów.

Deklaracje można złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu CEEB, dostępnego pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4.

Za niezłożenie deklaracji w terminie, będzie grozić kara grzywny w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową - informuje GUNB. Wszystkie dane, które wpłyną do CEEB będą weryfikowane, np. przez kominiarza, który przeprowadzi przegląd komina i potwierdzi to, co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji tych istniejących.

Dodajmy, że Główny Urząd Nadzoru Budowlanego publikuje ranking gmin, które najsprawniej wypełniają bazę CEEB. Zestawienie zostało podzielone na miasta poniżej 10 tys. budynków (punktów adresowych), 10-50 tys. i powyżej 50 tys. Jest również osobne zestawienie dla każdego województwa. W Tarnowie spis przebiega na razie wolno. W rankingu gmin z województwa małopolskiego, gmina miasta Tarnowa zajmuje 169 lokatę - 20 proc., a w rankingu gmin od 10 tys. do 50 tys. punktów adresowych 76 miejsce - 20 proc. Pełny ranking dostępny jest tutaj.

Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj lub w Wydziale Ochrony Środowiska UMT.

ac / fot. Pixabay

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821