Tarnowska PWSZ zmieniła się w Akademię Nauk Stosowanych
access_time 2022-03-01 08:15:00
1 marca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 14 stycznia tego roku zmieniające nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie. Tarnowska uczelnia znalazła się tym samym w gronie sześciu szkół wyższych, które jako pierwsze skorzystały z szansy i spełniły wszystkie wymagane prawem warunki aby stać się Akademią Nauk Stosowanych.

- To wielka radość, ale i nie mniejsze zobowiązanie. Cieszymy się, bo spełniliśmy wszystkie warunki i tak, jak niemal 24 lata temu napisaliśmy nowy rozdział w historii polskiego szkolnictwa wyższego, tworząc pierwszą w kraju wyższą szkołę zawodową, tak dziś, po niespełna ćwierć wieku, wykonujemy kolejny krok o - myślę, że nie przesadzę – historycznym znaczeniu – mówi rektor ANS, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. uczelni.

- Zmiana statusu to jednak także wyzwanie oraz zobowiązanie. Wyzwanie, bo proces ten jest niezwykle skomplikowany i wymaga skoordynowanych działań całej niemal społeczności akademickiej, a zobowiązanie, bo czujemy wielką odpowiedzialność wypływającą z szansy, jaka się przed nami, naszymi Studentami, Tarnowem i regionem otwiera – dodaje rektor Małgorzata Kołpa.

Zmianę statusu uczelni pierwsi odczują studenci, którzy zaplanowali obrony prac dyplomowych po 1 marca. Oni otrzymają już zupełnie nowe dyplomy z nazwą Akademii Nauk Stosowanych. - Są bardzo ładne, ich projekt to dzieło dr. Bartłomieja Bałuta z Wydziału Sztuki, któremu udało połączyć się stronę funkcjonalną, skomplikowane zabezpieczenia z walorami estetycznymi – wyjaśnia prorektor ds. Studenckich i dydaktyki, dr Małgorzata Martowicz, prof. uczelni.

Nowa identyfikacja graficzna Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie to wynik współpracy dwojga projektantów - dydaktyków Wydziału Sztuki tarnowskiej uczelni: Joanny Tyborowskiej i Bartłomieja Bałuta.

- Chcieliśmy zdefiniować zupełnie nowy, świeży styl graficzny, który stałby się wygodnym narzędziem dla grafików przygotowujących wszelkie elementy grafiki reklamowej i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Identyfikacja wizualna to nie tylko znak, ale również konglomerat wielu elementów służących sprawnej identyfikacji, przekazywaniu treści informacyjnych i reklamowych. Projekt będzie służył również usprawnieniu komunikacji wewnętrznej oraz korespondencji tradycyjnej i elektronicznej – wyjaśnia dr Bałut.

- Logotyp uczelni to znak drogowskazu w barwach nawiązujących do herbu miasta Tarnowa, wraz ze znakomitą typografią – fontem Gaultier autorstwa wybitnego projektanta młodego pokolenia, Mateusza Machalskiego – dodaje.

- Wierzę, że cały projekt będzie z jednej strony znakomitym narzędziem komunikacyjnym, zaś z drugiej definiuje zdecydowany krok w stronę wyrazistej i rozpoznawalnej jakości zwanej stylem, czy marką. Chcieliśmy stworzyć coś witalnego i otwartego, ale jednocześnie wyważonego. Mam nadzieję, że sprostaliśmy tym założeniom – kończy.

Zmiana statusu oznacza także możliwość prowadzenia kierunków nauczycielskich bez konieczności posiadania tzw. patronów, czyli innych uczelni. - To pozwoli nam wzbogacić ofertę dydaktyczną o kolejne kierunki. Obecnie, najbardziej zaawansowane prace prowadzimy nad przygotowaniem wniosków dotyczących uruchomienia kierunków psychologia oraz prawo, ale kolejne nowości również rozważamy – zapowiada Rektor Kołpa.

- Zmianę statusu traktujemy w kategoriach olbrzymiej szansy na jeszcze bardziej intensywny rozwój. W ostatnich dwóch latach zintensyfikowaliśmy współpracę z otoczeniem gospodarczym, realizujemy wspólnie wiele projektów, kolejne już się tworzą w ramach naszego uczelnianego Centrum Transferu Technologii – mówi Prorektor ds. Nauki i rozwoju, dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni. - Ponadto staramy się o kategorię naukową, to pierwszy taki przypadek w naszej historii, mam nadzieję, że zrealizujemy ten plan, co również będzie ważnym impulsem rozwojowym – dodaje prof. Kurczab.

- Cieszę się bardzo z tego, że na naszych oczach nasza Uczelnia tak bardzo się zmienia i rozwija. Zachęcam już teraz tegorocznych maturzystów, aby dołączyli do naszej studenckiej wspólnoty w Akademii Stosowanej w Tarnowie – mówi inż. Iwona Suda, przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

ANS w Tarnowie jest jedną z sześciu Publicznych Uczelni Zawodowych, które jako pierwsze spełniły wszystkie kryteria i mogły zmienić swój status.

źródło PWSZ

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821