Psychologia, informatyka, zarządzanie- studiuj w Tarnowie
access_time 2022-01-11 16:10:00
Polski obraz uczelni wyższych jest nieco inny niż w innych krajach. Na pierwszy plan wysuwa się coraz większe zainteresowanie wśród kandydatów na studia kierunkami, które eksperci HR określają mianem "perspektywicznych". Oznacza to w zasadzie kierunki, które zapewniają zdobycie wiedzy i umiejętności cenionych na rynku pracy. Wg. Ministerstwa Edukacji i Nauki najpopularniejsze 3 kierunki studiów to zarządzanie, informatyka oraz psychologia. Jakie wnioski można wyciągnąć z listy najpopularniejszych kierunków studiów? Przyjrzyjmy się.

Studia informatyczne w Tarnowie

Informatyka jest wyjątkową dziedziną nauki, ponieważ jest to kierunek zarówno techniczny, jak i naukowy. Gdyby zastanowić się, czy dominującą rolę w tej dziedzinie odgrywa teoria czy praktyka, należałoby stwierdzić, że teoria służy praktyce. Nierzadko zdarzają się wypadki, w których metoda odkrywa przed nauką nowe idee teoretyczne. Można powiedzieć, że wieloletnia nauka matematyki nie jest na tym kierunku przypadkowa. Znajduje ona swoje kluczowe zastosowania w trakcie nauki innych przedmiotów.

Informatyka jest fascynującą dyscypliną wiedzy, prawdziwym rajem dla umysłów ścisłych i praktycznych, które docenią ogromne zasoby dziedzin informatyki. W rezultacie studia na kierunku z pogranicza informatyki to niemal gwarancja kariery. Wierzcie lub nie, ale Polska jest wręcz liderem w tej dziedzinie nauki i najszybciej rozwijającym się sektorem IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Najlepsze studia online z informtyki w Tranowie ma w swojej ofercie Wyższa Szkołą Biznesu – National Louis University.

Studia na kierunku zarządzanie

W teorii zarządzanie pozwala poznać metody i techniki kierowania ludźmi, zwiększyć swoje umiejętności, przed założeniem własnej firmy lub rozpoczęciem wspinaczki po kolejnych szczeblach kariery. Nauka opiera się na analizie różnych przypadków, czytaniu artykułów i książek oraz poznawaniu narzędzi służących optymalizacji procesu zarządzania. Obejmuje wiele dziedzin prawa i administracji, a nauka odbywa się z wykorzystaniem różnych metodologii, takich jak finanse, ekonomia, marketing i oczywiście nowoczesne technologie. Studia nie należą do najłatwiejszych, ale zdobyta wiedza i umiejętności będą nieocenionym atutem na rynku pracy. WSB – NLU oferuje studia z zarządzania w Tarnowie na stopniu licencjatu jak i magistra.

Studia psychologiczne w Tarnowie

Psychologia to pasjonująca dziedzina wiedzy. Każdy, kto lubi intelektualne wyzwania prędzej czy później zaczyna zapoznawać się z takimi lub innymi publikacjami psychologicznymi. Tymczasem studia psychologiczne to poważna, naukowa i pogłębiona refleksja nad człowiekiem i jego relacjami z otoczeniem. Jak psycholog może zaistnieć na rynku pracy? Z reguły psychologowie bardzo ściśle wiążą swój zawód ze swoją specjalizacją, zajmując stanowiska w poradniach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Prowadzą również własne gabinety i grupy terapeutyczne w ośrodkach pomocy społecznej czy organizacjach pozarządowych.

Czy psycholog ma szansę zaistnieć w biznesie? Oczywiście. Wiele firm zatrudnia psychologów do działów personalnych. Psychologowie są też świetnymi specjalistami w PR oraz niektórych gałęziach marketingu i reklamy. Wykształcenie psychologiczne to także wysoka przepustka do wolnych zawodów, takich jak trener personalny, coach, trener grup szkoleniowych, czy trener - specjalista od kształtowania miękkich umiejętności interpersonalnych.

Studia ekonomiczne

Ekonomia nie jest wcale, jak mogłoby się wydawać, nauką o charakterze ścisłym. Choć wykorzystuje analizę matematyczną, czyli metodę ilościową, zaliczana jest do dziedzin społecznych. Dlaczego? Ponieważ to właśnie działalność człowieka lub społeczeństwa jest przedmiotem analizy ekonomicznej. Dotyczą one produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr. Studia ekonomiczne charakteryzują się wysokim stopniem uniwersalności. Tworzą doskonałą bazę teoretyczną i praktyczną dla wielu zawodów. Ekonomista ma szansę stać się cenionym pracownikiem działów analitycznych, wykonawczych i operacyjnych przedsiębiorstw działających w wielu branżach.

Wiedza ekonomiczna może mieć również krytyczne zastosowania naukowe. Nieprzypadkowo jedną z dziedzin, w których przyznawana jest Nagroda Nobla jest ekonomia. Ekonomista może być osobą niezwykle poszukiwaną na rynku pracy. Składowe jego sukcesu to dobra uczelnia macierzysta, CV pełne praktyk i staży, portfolio projektów studenckich oraz znajomość języków obcych. Atutami osobowości i intelektu ekonomisty są niewątpliwie jego talent do analitycznego myślenia, doskonałe rozeznanie w lokalnych i globalnych uwarunkowaniach gospodarczych, umiejętność łączenia faktów, pracowitość i cierpliwość.

Finanse i rachunkowość

Specjaliści z zakresu finansów i rachunkowości zawsze byli wysoko cenieni na rynku pracy. Prawidłowy finansista to człowiek otwarty, pragmatyczny, skrupulatny i systematyczny. Nauczysz się rozumieć i przewidywać wydarzenia na rynkach finansowych, odkrywać ukryte mechanizmy funkcjonowania gospodarek światowych, prowadzić rachunkowość i kontrolować finanse podmiotów gospodarczych. Ponadto, będziesz musiał uczestniczyć w tradycyjnych wykładach i ćwiczeniach, aby opanować zagadnienia związane z rachunkowością, ekonomią, zarządzaniem, analizą rynku i np. finansami publicznymi. W WSB-NLU jednym z specjalności na kierunku zarządzanie które można studiować w Tarnowie jest właśnie specjalność finanse i rachunkowość.

Ekspert w dziedzinie finansów i rachunkowości jest poszukiwanym na rynku pracy specjalistą, który może znaleźć zatrudnienie w instytucjach rządowych, samorządowych i pozarządowych. Ale przede wszystkim w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych, bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych w Polsce i za granicą. Warto znać języki obce, gdyż współczesny rozwój narzędzi informatycznych umożliwia pracę zdalną, rozszerzając zakres możliwości poszukiwania zatrudnienia praktycznie na całą Europę.

 

OFERTA EDUKACYJNA

Oferta edukacyjna WSB – NLU w Tarnowie jest bardzo bogata! Zapewniamy studia w na trzech kierunkach: Zarządzaniu, Psychologii oraz Informatyce. To najchętniej wybierane ścieżki zawodowe przez studentów, które dają szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy. Dodatkowo w ramach oferty edukacyjnej WSB - NLU Tarnów, nasi studenci mogą wybrać fascynujące specjalności, które pomogą im rozwijać się.

 

W ofercie WSB - NLU dostępne są:

 

Oprócz szeregu fascynujących kierunków, na WSB - NLU oferujemy także możliwość:

Więcej na temat oferty WSB-NLU dowiesz się na naszej stronie: https://www.wsb-nlu.edu.pl/ lub https://www.wsb-nlu.edu.pl/pl/studia-tarnow

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821