Można już składać wnioski o dodatek osłonowy
access_time 2022-01-11 08:22:00
Można już wypełniać wnioski o dodatek osłonowy, czyli specjalne świadczenie, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności. Dokumenty należy złożyć w Centrum Usług Społecznych, które mieści się w dawnej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam znajdują się także stosowne wnioski.

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma od 400 do 500 zł zwrotu, jeżeli jej dochód nie przekroczy 2100 złotych netto miesięcznie. W przypadku, jeśli liczba domowników jest wyższa, a na jednego przypada nie więcej, niż 1500 zł dochodu, zwrot także jest większy. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj. Kwota dofinansowania będzie uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

Wnioski o dodatek osłonowy można także składać w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, ale wtedy kwota zwrotu będzie pomniejszana o kwotę jego przekroczenia.

Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia, wypłata dodatków zostanie realizowana w dwóch równych ratach - do 31 marca i do 2 grudnia. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, ale nie później, niż do 31 października, cały zwrot zostanie przekazany do 2 grudnia.

Wnioski, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, należy złożyć osobiście w Centrum Usług Społecznych przy alei Matki Bożej Fatimskiej 9 (były Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Dokumenty zapakowane w koperty można także wrzucić do skrzynek w siedzibach CUS-u przy ulicy Granicznej 8a oraz Goldhammera 3, wysłać je pocztą na adres Centrum Usług Społecznych (aleja Matki Bożej Fatimskiej 9) lub dostarczyć za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /mopstar/skrytka.

Telefony kontaktowe do pracowników zajmujących się dodatkiem osłonowym: 14 688 20 06, 14 688 20 07, 14 688 20 09, 14 688 20 10, 14 688 20 01, 14 688 20 20.

Źródło UMT, fot. Pixabay

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821