Projekt budżetu Tarnowa na 2022 rok gotowy
access_time 2021-11-16 15:00:00
Tarnowski magistrat opublikował projekt budżetu Tarnowa na rok 2022. Zakłada on, że dochody wyniosą 726 milionów 899 tys. 687 zł, a wydatki 849 milionów 868 tys. 35 zł. Na inwestycje zarezerwowano 114 mln 466 tys. zł.

Planowane dochody Tarnowa będą niższe niż rok wcześniej - o ponad 100 mln. W projekcie budżetu zapisano je na kwotę 726 mln 899 tys. 687,43 zł, w tym są subwencje 222 mln 815 tys. 672 zł, dotacje 135 mln 82 tys. 473 zł, wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego 12 mln 400 tys. zł oraz dochody z podatków i opłat lokalnych 146 mln 74 tys. 628 zł (w tym z podatku od nieruchomości 84 mln 500 tys. zł oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi 24 mln 983 tys. 200 zł)  - Mniejszy będzie udział w podatku dochodowym (PIT i CIT), który wg prognoz wyniesie za cały rok 147 mln 196 tys. 541 zł, podczas gdy w roku bieżącym, do 30 września, do miejskiej kasy wpłynęło z tego tytułu 154 mln 837 tys. 747 zł - zwraca uwagę Ireneusz Kutrzuba, rzecznik prezydenta Tarnowa.

- Warto podkreślić, iż prezydent Tarnowa kilkukrotnie przedstawiał radnym propozycje podwyższenia stawek podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości zbliżonej do obowiązujących w innych miastach, jednak propozycje nie uzyskały akceptacji radnych, w wyniku czego brak jest w projekcie budżetu efektów proponowanych podwyżek w wysokości ok. 15 mln zł - zaznacza.

Wydatki zaplanowano wstępnie na 849 mln 868 tys. zł, w tym wydatki bieżące to 735 mln 401 tys. zł, a wydatki majątkowe, czyli inwestycje - 114 mln 466 tys. zł. Największą pozycją w strukturze wydatków pozostaje oświata - 342,1 mln zł, co stanowi 46,5 proc. wszystkich wydatków bieżących.

Na liście zaplanowanych inwestycji są m.in. dalszy ciąg modernizacji ul. Lwowskiej (ponad 7 mln 360 tys. zł), rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru (3 mln 300 tys. zł), budowa ulic Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska (4 mln 422 tys. zł), modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda (5 mln 50 tys. zł), budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie (4 mln 56 tys. zł), wyposażenie Pasażu Odkryć przy Rynku 4 (4 mln 824 tys. zł), infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023 (10 mln zł), przebudowa zespołu basenów letnich w Mościcach na park wodny (5 mln zł), przebudowa Przedszkola Publicznego nr 15 (3 mln 869 tys. zł).

Projekt budżetu trafi teraz pod obrady radnych z poszczególnych komisji, którzy mogą zgłosić do niego poprawki. Ostateczna wersja dokumentu zostanie poddana pod głosowanie na grudniowej sesji.

ac / fot. Pixabay

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821