Trwa nabór wniosków do Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji. Najlepsi dostaną nawet 6 tys. zł
access_time 2021-10-05 00:03:00
Trwa pierwszy nabór wniosków do Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji. Najzdolniejsi małopolscy uczniowie i studenci mogą otrzymać od 4 do 6 tys. zł rocznie. W każdym roku szkolnym zarząd województwa przeznaczy na ten cel 1 mln zł.

Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji otrzymają uczniowie i studenci za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, w naukach ścisłych i humanistycznych, ale także wykazujący się aktywnością społeczną bądź multidyscyplinarnymi uzdolnieniami (w ostatnim przypadku chodzi o studentów lat wyższych, studiujących na co najmniej dwóch kierunkach, którzy zaliczyli co najmniej dwa kolejne semestry).

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu zostały zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej województwa małopolskiego i wynoszą 1 mln zł w każdym roku szkolnym, co przełoży się na przyznanie około 200 stypendiów rocznie. O uzyskanie stypendiów mogą starać się uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych (4 tys. zł brutto), uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich typów oraz studenci pierwszego roku dowolnego kierunku (5 tys. zł brutto) oraz studenci lat wyższych, począwszy od II roku studiów (6 tys. zł brutto).

- Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji jest wzmocnieniem i wsparciem dla rozwoju talentów i uzdolnień uczniów oraz studentów. Nabór już trwa. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 15 października 2021 r. - powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Warto dodać, że stypendium ma zupełnie nową formułę w zakresie kryteriów formalnych. Dotychczas, w Regionalnym Programie Stypendialnym ważna była średnia arytmetyczna ocen (w przypadku uczniów) lub średnia ważona ocen (w przypadku studentów). W Małopolskim Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji liczyć się będą konkretne efekty, a więc zajęcie odpowiednio wysokiego miejsca w konkursie, turnieju, olimpiadzie lub zawodach sportowych. Średnia arytmetyczna ocen będzie kryterium dodatkowo punktowanym.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie świadczenia. Te można składać do 15 października na dwa sposoby - pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji) lub osobiście, w agendzie zamiejscowej UMWM w Tarnowie przy ul. Nowy Świat 30.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

ac / fot. UMWM

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821