Jubileusz lekarzy w Tarnowie
access_time 2021-09-06 16:58:00
W sobotę, 4 września odbył się uroczysty jubileusz 150-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie. W wydarzeniu uczestniczyła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

W imieniu własnym i samorządu województwa małopolskiego przekazuję na ręce Pana Prezesa Antoniego Sydora gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich członków i sympatyków tarnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego - powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Polskie Towarzystwo Lekarskie jest medycznym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem dobrowolnie zrzeszonych lekarzy. W obrębie oddziału działają Koła PTL w Tarnowie, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej, Dębicy i Bochni. Głównym zadaniem Towarzystwa jest kształcenie ustawiczne lekarzy, poprzez pogłębienie ich wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i etycznego. Aktualnie Oddział PTL w Tarnowie zrzesza prawie 900 lekarzy.

Towarzystwo Lekarskie w Tarnowie to organizacja, która od lat 70. XIX wieku, dzięki pasji i poświęceniu tworzących ją ludzi posiada wielkie zasługi dla upowszechniania nowoczesnej wiedzy medycznej i rozwoju medycyny w Tarnowie i na Ziemi Tarnowskiej.

Zbudowana na solidnych fundamentach organizacja pozostaje nadal ważnym fragmentem aktywności środowiska lekarskiego Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej, wnosząc jednocześnie ważny wkład w życie społeczne całego regionu.

Podczas uroczystości Marta Malec-Lech z zarządu województwa przekazała Polskiemu Towarzystwu Lekarskiemu w Tarnowie nagrodę Polonia Minor, która jest podziękowaniem za pracę i aktywność Towarzystwa, którą członkowie ofiarowali nie tylko środowisku lekarskiemu miasta i regionu, ale także wszystkim mieszkańcom Małopolski.

Raz jeszcze gratulując jubileuszu, chcę wszystkim członkom tarnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa lekarskiego przekazać życzenia, aby czerpiąc z bogatej tradycji organizacji, rozwijali ją dla przyszłych pokoleń - dodała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Źródło: UMWM / ACH

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821