W Tarnowie będzie więcej ścieżek rowerowych. Gdzie powstaną?
access_time 2021-07-28 13:33:00
Z tej wiadomości mogą ucieszyć się cykliści. Tarnowscy drogowcy zamierzają wybudować kolejne cztery ścieżki rowerowe. Nowe trasy pojawią wzdłuż ulic: Dworcowej, Niedomickiej, Nowy Świat i alei Piaskowej.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie lada dzień rozstrzygnie przetarg na budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Dworcowej, Niedomickiej, Nowy Świat i alei Piaskowej. Na przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawca będzie miał 4 miesiące od momentu podpisania umowy.

- To początek realizacji najnowszych planów dotyczących rozbudowy i uzupełnienia istniejącej sieci ścieżek w mieście - mówi Artur Michałek, dyr. Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

Wszystkie ścieżki rowerowe będą miały nawierzchnię bitumiczną, natomiast ciągi piesze, które powstaną wzdłuż nich, zostaną wykonane z kostki betonowej. Tylko wzdłuż ul. Dworcowej – z uwagi na uwarunkowania historyczne, a co za tym idzie ochronę konserwatora zabytków – planowana jest nawierzchnia brukowa. Projekty mają uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a nowe odcinki zostaną połączone z już istniejącymi ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi.

Nowa ścieżka powstanie wzdłuż ul. Dworcowej. Zgodnie z projektem zostanie ona połączona z odcinkiem, który jest planowany wzdłuż węzła przesiadkowego Krakowska Planty.

Z kolei na ul. Niedomickiej ścieżka będzie biegła od budynku szkoły, przy którym zostanie również zamontowana stacja obsługi rowerów, do ul. Mroźnej. W ramach prac zostanie też przebudowane znajdujące się tam przejście dla pieszych - tak aby możliwy był tam przejazd rowerowy. Ponadto na przejściu pojawi się specjalne oświetlenie.

Ścieżka powstanie też wzdłuż ulicy Nowy Świat. Trasa zostanie poprowadzona od Romanowicza do Słowackiego. Przy parku Strzeleckim rowerzyści będą mogli skorzystać ze stacji obsługi pojazdów.

Ostatnia z planowanych ścieżek zostanie wydzielona na alei Piaskowej i będzie biegła za przystankiem autobusowym, którego nawierzchnia zostanie wymieniona.

ac / fot. archiwum

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821