Pałac Ślubów doczeka się remontu? Do Tarnowa trafiło ponad 3,5 mln euro z funduszy norweskich
access_time 2021-07-13 10:50:00
Tarnów otrzymał ponad 3,5 miliona euro (prawie 16 mln zł) dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację programu "Tarnów. Nowe spojrzenie".

Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za pomoc finansową darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.

Program „Rozwój lokalny” skierowany jest do 255 małych i średnich miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą. W kwalifikacji wyłoniono 50 miast, ostatecznie dofinansowanie otrzymało 29, w tym Tarnów. Tarnowski projekt pn. „Tarnów. Nowe spojrzenie” oceniony został najwyżej w Polsce. Miasto otrzymało za niego 203,67 punkty i uzyskało na przedstawioną w nim koncepcję rozwoju ponad 3,5 mln euro dofinansowania.

- Podstawowym celem projektu jest likwidacja barier tłumiących lokalne impulsy rozwojowe, w szczególności poprzez prowadzenie działań wzmacniających dialog wewnątrzmiejski i współpracę różnych środowisk, wspierających lokalną przedsiębiorczość i rynek pracy lub podnoszących atrakcyjność miasta jako miejsca do zamieszkania - przekazał Ireneusz Kutrzuba, rzecznik prezydenta Tarnowa. - Obecnie nie są jeszcze znane zasady, na jakich można będzie wybierać do realizacji i finansować projekty z długich list zgłoszonych przez miasta, które granty otrzymały - dodaje rzecznik. Dzięki pieniądzom miasto chce m.in. wyremontować były Pałac Ślubów przy ulicy Gumniskiej i stworzyć w nim Centrum Dialogu.

- Chcielibyśmy, aby realizacja choć części projektów ze zbioru pod hasłem „Tarnów. Nowe spojrzenie” przybliżyła nas do zakładanej wizji naszego miasta, którą można, oczywiście w dużym skrócie, sprowadzić do trzech założeń – mówi prezydent Roman Ciepiela. – Te założenia to Tarnów jako: miasto dialogu i partnerskiej współpracy, tworzące poczucie wspólnotowości wśród mieszkańców, miasto wzmacniające więzi i poczucie dumy z bycia mieszkańcem Tarnowa; to miasto atrakcyjne do życia, dające satysfakcję swoim mieszkańcom i przyciągające osoby podejmujące decyzje o wyborze miejsca do zamieszkania, miasto zapewniające dostępność usług publicznych i przestrzeni miejskich o wysokiej jakości. To także miasto stawiające na nowoczesną gospodarkę, generującą miejsca pracy odpowiadające aspiracjom wykształconych osób z miasta i regionu, miasto wzmacniające lokalną przedsiębiorczość, promujące wewnętrzną współpracę oraz lokalne wybory konsumenckie.

W przeszłości Tarnów skorzystał już funduszy norweskich. Kilka lat temu miasto otrzymało dofinansowanie na termomodernizację obiektów oświatowych.

ac / fot. archiwum

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A