Rozpoczyna się rozbudowa wałów przeciwpowodziowych w Tarnowie
access_time 2021-07-13 08:14:00
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie rusza z rozbudową wałów rzeki Biała w Tarnowie. Prace będą prowadzone na długości prawie 13 km. Jest to kolejny etap realizacji kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej na terenie Małopolski.

Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, zakładom przemysłowym, zabudowaniom mieszkalnym i gospodarczym oraz ochroni infrastrukturę techniczną przed katastrofalnymi skutkami przepływu wielkich wód w korycie rzeki Biała w miejscowości Biała oraz mieście Tarnów.

- Dziś rusza inwestycja niezwykle wyczekiwana przez mieszkańców Tarnowa i całej Małopolski. Dzięki rozbudowie wałów przeciwpowodziowych zmniejszy się poziom zagrożenia powodziowego w tym regionie, czego skutkiem będzie wzrost bezpieczeństwa mieszkańców. Jest to kolejne realizowane przez nas zadanie, mające na celu ochronę przeciwpowodziową Małopolski – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Biała znacznie wpłynie na poprawę ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców powiatu tarnowskiego. Inwestycja ta jest niezmiernie ważna dla lokalnej społeczności. Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowościach Tarnów, Biała oraz na niewielkim odcinku w miejscowości Komorów. Serdecznie dziękuję prezesowi Wód Polskich Przemysławowi Dacy za podjęcie tej ważnej inwestycji – mówił I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

- Wody Polskie zostały utworzone po to, aby dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Ta inwestycja w Tarnowie jest jedną z tych, którą zamierzamy zakończyć bardzo szybko, bo już w przyszłym roku będziemy mieli kilkanaście kilometrów nowoczesnych wałów z całą infrastrukturą. Bezpieczeństwa jednak nie da się poprawić tylko przez budowę wałów, musimy budować też poldery, zbiorniki, retencjonować wodę. Obecnie są konsultowane plany zarządzania ryzykiem powodziowym, gdzie pokazujemy co trzeba w danym regionie zrobić, aby zabezpieczyć mieszkańców przed powodzią - zaznaczył prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Planowane działania, na łącznej długości ok. 13 km, obejmują rozbudowę istniejących obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Biała wraz z wałem cofkowym potoku Wątok, poprzez ich poszerzenie i podniesienie do rzędnej bezpiecznego wzniesienia (średnio o ok. 0,15 – 0,50 m) oraz wydłużenie lewego odcinka obwałowania rzeki Biała.

Prace będą polegały m.in. na doszczelnieniu wału za pomocą przesłony przeciwfiltracyjnej w koronie wału, wykonaniu koniecznych dróg przywałowych na zawalu, odtworzeniu istniejących oraz wykonaniu nowych odcinków dróg w międzywalu, rozbudowie oraz budowie ramp wałowych, rozbudowie murów betonowych stanowiących  integralną część wałów przeciwpowodziowych, przebudowie lub remoncie istniejących przepustów wałowych, wykonaniu placów do nawracania oraz konieczną przebudowę istniejącej infrastruktury (ogrodzenia, wodociągi, kanalizacje, gazociągi, sieci teletechniczne, ciepłownicze oraz energetyczne).

Wszystkie prace będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym.

Inwestycja, którą realizuje RZGW w Krakowie jest częścią ogólnopolskiego projektu ochrony przed powodzią w dorzeczu Odry i Wisły. Projekt jest współfinansowany przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Bank Rozwoju Rady Europy, jak również środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Celem projektu jest ochrona terenów w dorzeczu Odry i Wisły przed podobnymi powodziami, jakie wystąpiły w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

Łączna wartość projektu to ponad 44 mln zł. Inwestycja zostanie zakończona w 2022 r.

Źródło: Wody Polskie

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A