Ponad 7 mln zł na walkę z osuwiskami w Małopolsce. Najwięcej trafi do Zakliczyna
access_time 2021-06-10 11:27:00
W tym roku do małopolskich samorządów z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków osuwisk trafi łącznie ponad 7 mln zł. Najwyższą dotację otrzyma gmina Zakliczyn.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał przedstawicielom jednostek samorządów symboliczne czeki potwierdzające przyznanie dotacji. - Środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości ponad 7 mln zł przyczynią się do stabilizacji osuwisk i odbudowy dróg, zapewniając Małopolanom poczucie bezpieczeństwa i poprawę jakości życia - podkreślił wojewoda.

 W tym roku dofinansowanie trafi do 8 samorządów na 11 zadań:  

- trzech gmin (Kamionka Wielka, Piwniczna-Zdrój, Zakliczyn) – na łączną kwotę 3 654 800,00 zł (5 zadań);

- czterech powiatów (gorlicki, limanowski, nowosądecki, tarnowski) na łączną kwotę 1 303 000,000 zł (5 zadań),

- województwa małopolskiego – na kwotę 2 160 000,00 zł.

- Dzięki rządowemu wsparciu w wysokości ponad 7 mln zł uda się m.in. odbudować zniszczoną infrastrukturę na terenie naszego województwa. Osuwiska bywają bardzo niebezpieczne, dlatego te środki zostaną wykorzystane na konkretne cele, tak by w miejscach newralgicznych zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców konkretnych powiatów i gmin. Wśród wybranych do realizacji przedsięwzięć dofinansowano zadanie związane m.in. ze stabilizacją osuwiska celem zabezpieczenia DW 773 w miejscowości Sułoszowa - powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Najwyższe dofinansowanie otrzyma gmina Zakliczyn - łącznie blisko 3,5 mln zł na dwa zadania. Pierwsze z nich związane jest z wykonaniem prac dotyczących stabilizacji osuwisk wraz z odbudową drogi gminnej w miejscowości Paleśnica. Drugie zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach stabilizacji osuwisk wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Faliszewice.

Fot. Archiwum

Komentarze...