Ruszyła piąta edycja miejskiego programu „Mieszkanie za remont”
access_time 2021-06-01 11:09:00
Ruszył nabór do piątej edycji miejskiego programu „Mieszkanie za remont”. Wnioski będą przyjmowane do 30 czerwca. W ofercie jest 21 lokali.

Program umożliwia wynajęcie mieszkania od miasta bez czekania na przydział. Trzeba je tylko samemu wyremontować. Lokator wykonuje remont na własny koszt, ale w zamian może liczyć na zwolnienie z zapłaty czynszu w czasie remontu oraz kaucji wstępnej. W piątej edycji programu miasto przeznaczyło na ten cel 21 mieszkań w kamienicach i blokach komunalnych - m.in. przy ul. Bema, Wałowej, Wekslarskiej, Lwowskiej, Pułaskiego, Starodąbrowskiej i Krupniczej. Z wykazem lokali można się zapoznać w dokumencie PDF poniżej.

Przypomnijmy, że aby wziąć udział w programie, należy spełniać określone kryteria, m.in. mieszkać na terenie Tarnowa i spełnić określone kryterium dochodowe. Potrzebne jest też oświadczenie o stanie majątkowym wynajmującego oraz członków gospodarstwa domowego. Osoba ubiegająca się o wynajem jest także zobowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości (w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim, nowosądeckim, brzeskim, proszowickim, kazimierskim, mieleckim, jasielskim oraz dębickim).

Program nie obejmie osób mających zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu - w tym lokalu lub tymczasowego pomieszczenia wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta – lub dostały wyrok eksmisyjny.

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w programie uzyskać można w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, telefonicznie: 14 68 82 794, 14 68 82 716, 14 68 82 712. Druki oraz wykaz mieszkań do remontu można pobrać ze strony internetowej miasta tarnow.pl w zakładce Dla mieszkańców – Mieszkalnictwo i na parterze budynku przy ul. Nowej 4.

Komentarze...