Sanepid niezgodnie z prawem zamknął siłownie w Tarnowie? Interwencja rzecznika MŚP
access_time 2021-05-31 13:42:00
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców interweniował w sprawie dwóch przedsiębiorców prowadzących siłownie, którym Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie nakazał zaprzestanie działalności. W wyniku tej interwencji Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie uchylił te decyzje i przekazał je do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Adam Abramowicz, rzecznik MŚP wystąpił na wniosek dwóch przedsiębiorców prowadzących siłownie, do postępowań odwoławczych od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie nakazujących zaprzestanie działalności. Zamknięcie obiektów przez sanepid, było skutkiem doraźnych kontroli sanitarnych realizowanych w związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi. O sprawie pisaliśmy TUTAJ

Kilka dni temu rzecznik MŚP zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o wstrzymanie natychmiastowego wykonania przedmiotowych decyzji do czasu ukończenia postępowań odwoławczych, a także poparł wnioski przedsiębiorców o uchylenie decyzji w całości i umorzenie w tym zakresie postępowań przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W zeszłym tygodniu Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował Rzecznika MŚP o uchyleniu zaskarżonych decyzji i przekazaniu ich do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

– Organ I instancji nie uzasadnił bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia w związku z naruszeniami sanitarno – higienicznymi w kontrolowanych siłowniach. Dodatkowo nie zweryfikował osób przebywających w obiekcie czy są reprezentantami Polski w sportach olimpijskich ani nie odniósł się do zarzutów do protokołu kontroli. Z całą pewnością miało, to wpływ na rozstrzygnięcie sprawy – komentuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

– Organy I instancji uzasadniają decyzję powtarzaną formułką dotyczącą „niweczenia wysiłków całego społeczeństwa poprzez świadome lekceważenie ograniczeń, których nieprzestrzeganie prowadzi do narażenia na rozprzestrzenianie się wirusa". Przedsiębiorców, nie trzeba w tym duchu pouczać, skutki pandemii odczuwają niezwykle boleśnie na własnej skórze. Takie moralizatorstwo nie ma także nic wspólnego z obowiązującymi przepisami prawa, doktryną i orzecznictwem. Tym bardziej nie może być uzasadnieniem decyzji o natychmiastowym zaprzestaniu działalności gospodarczej – dodaje dr n. pr. Marek Woch, dyrektor generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Fot. Pexels

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A