PSZOK w Wierzchosławicach już otwarty
access_time 2021-05-08 21:50:00
Gmina Wierzchosławice oddała do użytku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Inwestycja kosztowała niemal 969 tys. zł, z czego blisko 824 tys. zł. to środki z Funduszy Europejskich.

Mieszkańcy gminy Wierzchosławice mogą korzystać z nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli miejsca, gdzie trafiają posegregowane odpady. Są to między innymi makulatura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektroniczny, odpady poremontowe i budowlane, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, strzykawki, termometry rtęciowe, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone i ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne, odzież i tekstylia. W ramach projektu powstał również budynek socjalno-biurowy wraz z pompą ciepła, zamontowano także wiatę stalową na kontenery oraz wagę samochodową. Został wybudowany plac składowania pojemników i kontenerów, powstały także parkingi i chodniki. Nowy PSZOK wyposażony jest także w instalację fotowoltaiczną oraz kamery.

PSZOK jest otwarty w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 12 do 18 oraz w soboty od 7do 15. Wjazd na jego teren umożliwia mieszkańcom gminy specjalna karta magnetyczna, która pozwala również na identyfikację osób pozostawiających swoje odpady.

Fot. Archiwum gminy

Komentarze...