W ręce tarnowskich pograniczników wpadł bezpaństwowiec z byłej Jugosławii. Został zatrzymany po długiej odsiadce
access_time 2021-05-07 17:21:00
Spędził w więzieniu ponad 5 lat za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się handlem narkotykami. Po wyjściu na wolność znów został zatrzymany - tym razem przez straż graniczną. Mieszkający od ponad 20 lat w Polsce bezpaństwowiec, który kiedyś był obywatelem Jugosławii, czeka teraz na deportację. Najpierw jednak urzędnicy muszą ustalić jego obywatelstwo.

We wtorek strażnicy graniczni zatrzymali na terenie Tarnowa 55-letniego mężczyznę nie posiadającego żadnego dokumentu, który potwierdzałby jego tożsamość i obywatelstwo. 55-latek niedawno wyszedł z więzienia. Został skazany na 5 lat i 7 miesięcy za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się handlem narkotykami. Dodatkowo podczas kontroli okazało się, że mężczyzna figuruje w wykazie osób niepożądanych w Polsce oraz w europejskich bazach danych - na liście osób z zakazem wjazdu na terytorium strefy Schengen.

- Zatrzymany cudzoziemiec oświadczył, że przyjechał do Polski w latach 90. na podstawie jugosłowiańskiego paszportu. Kiedy po wojnie sytuacja na Bałkanach się skomplikowała, jego miejscowość urodzenia znalazła się na terytorium Serbii – chociaż on sam uważał się za Albańczyka z Kosowa. 55-latek do momentu wtorkowej kontroli, nie zdążył uregulować prawnie kwestii związanych z obywatelstwem - przekazał chor. Michał Tokarczyk z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Decyzją Sądu Rejonowego w Tarnowie, 55-latek został umieszczony na 3 miesiące w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. - Równocześnie rozpoczęta została procedura identyfikacyjna, która pozwoli na potwierdzenie tożsamości mężczyzny, jak również wydanie dokumentów podróży oraz deportację cudzoziemca do kraju, który zostanie ustalony w trakcie procedury potwierdzającej obywatelstwo - dodaje chor. Tokarczyk.

Fot. KOSG

Komentarze...