Ksiądz z Tarnowa w Radzie Programowej TVP
access_time 2021-05-04 00:02:00
Kapłan diecezji tarnowskiej, ks. prof. Michał Drożdż, został członkiem Rady Programowej Telewizji Polskiej. Pierwsze posiedzenie nowej rady odbyło się w zeszłą środę.

Ks. prof. Michał Dożdż został powołany na członka Rady Programowej TVP S.A. jako reprezentant środowiska akademickiego i eksperckiego w zakresie mediów.

 – Chciałbym, żeby Telewizja Polska promowała najpiękniejsze ludzkie i chrześcijańskie wartości – powiedział radiu RDN ks. Drożdż, który był jednym z twórców stacji i jej pierwszym dyrektorem programowym. – Telewizja ma służyć integralnemu rozwojowi człowieka we wszystkich wymiarach: religijnym, edukacyjnym, kulturalnym, informacyjnym, sportowym. Myślę, że chodzi o promocję pozytywnych wartości, które nie będą szkodzić człowiekowi. Szczególną wrażliwością należy otoczyć dzieci i młodzież, żeby programy dla nich były odpowiednie, jak najbardziej przekonujące i przyciągające, bo to nie jest łatwe – dodał ks. Drożdż.

Rada programowa składa się z 15 członków, spośród których 10 wybierają ugrupowania parlamentarne, a 5 wskazuje Rada Mediów Narodowych. Jest to organ doradczy TVP w sprawach programowych, a jego kadencja trwa cztery lata. Poza ks. prof. Drożdżem w skład rady weszli Anna Sobecka, Krzysztof Mróz, Albert Stawiszyński, Mirosława Różecka-Stachowiak, Janusz Daszczyński, Krzysztof Luft, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Joanna Scheuring-Wielgus, Norbert Klimiuk, Wojciech Korkuć i Wanda Nadobnik. Przewodniczącym rady został Wojciech Skurkiewicz (senator PiS i wiceminister MON), a wiceprzewodniczącymi - Artur Andrysiak (PSL) i Waldemar Andzel (PiS).

Ks. prof. Michał Drożdż jest magistrem teologii, doktorem filozofii nauki i dr. hab. nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Od 20 lat związany jest z PWSZ w Tarnowie. To opiekun specjalności dziennikarskiej, a obecnie komunikowania medialnego – słowo, tekst i obraz oraz komunikowania wizerunkowego: promocja, reklama i public relations. Ks. Drożdż jest także m.in. dziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, oraz współtwórcą Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej tegoż uniwersytetu. Jest również redaktorem naczelnym "Studia Socialia Cracoviensia", autorem ponad setki artykułów oraz kilkunastu książek z obszaru filozofii mediów, teorii mediów, etyki mediów, filozofii nauki, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji, Społecznej i Przewodniczącym sekcji „Aksjologia komunikowania” PTKS, członkiem zwyczajnym towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, członkiem Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2019-2024, członkiem Rady Naukowej i Rady ds. Mediów Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczącym Naczelnego Sądu Dziennikarskiego SDP, Delegatem ds. Mediów Diecezji Tarnowskiej i członkiem Rady Programowej TVP 3 Kraków.

Główne zainteresowania badawcze ks. Drożdża obejmują: etykę mediów, aksjologię mediów, etykę i aksjologię komunikacji społecznej, filozofię i metodologię nauki, etykę nauki, zarządzanie nauką i projektami, a ponadto filozofię przyrody i kosmologię. Kapłan został odznaczony m.in: Srebrnym Krzyżem Zasługi (2019) i Medalem Złotym za długoletnią służbę (2017).

Fot. Wikipedia/januarybratek

Komentarze...