Rozpoczyna się nabór prac do VIII Salonu BWA
access_time 2021-04-09 09:23:00
Tarnowskie Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza wszystkich twórców związanych z Tarnowem i regionem do udziału w ósmej już edycji wystawy środowiskowej Salon BWA Tarnów 2021.

Wystawa ma charakter otwartego konkursu, w którym przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia. Pierwszym etapem będzie kwalifikacja nadesłanych propozycji, kolejny etap to pokonkursowa wystawa, w trakcie której wyłonieni zostaną laureaci. Fotografię pracy konkursowej należy przesyłać na adres kukla@bwa.tarnow.pl w terminie od 9 kwietnia do 17 maja. Wernisaż wystawy i ogłoszenie werdyktu jury zaplanowane jest na 24 czerwca na godz. 18.

Pierwsza edycja Salonu miała miejsce w 2014 roku w nowej siedzibie Biura Wystaw Artystycznych – Pałacyku Strzeleckim. Od 2017 roku w konkursie mogą uczestniczyć nie tylko artyści zrzeszeni w Związku Polskich Artystów Plastyków, ale także twórcy niezależni, studenci uczelni artystycznych oraz osoby zajmujące się czynnie twórczością plastyczną. Zasadniczym kryterium uprawniającym do udziału w wystawie głównej jest odpowiedni poziom i jakość twórczej wypowiedzi.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są pod adresem http://www.bwa.tarnow.pl

Fot. P. Sroka / archiwum

Komentarze...