Dramatyczny stan powietrza. Dziś lepiej nie wychodzić z domu
access_time 2021-01-11 10:04:00
W poniedziałek rano w Tarnowie normy smogowe zostały przekroczone o kilkaset procent. Przy tak złej jakości powietrza nie powinno się bez potrzeby wychodzić z domów. Pamiętać o tym powinny zwłaszcza osoby starsze, chore, kobiety w ciąży i dzieci.

Dziś w Tarnowie zanieczyszczenie pyłem PM 10 przekroczyło normy ponaddwukrotnie i według wskazań aplikacji Kanarek aktualnie wynosi 250 proc., a pyłem PM 2,5 ponad pięciokrotnie (527 proc). Przy tak fatalnej jakości powietrza lepiej ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych oraz chorych na astmę, choroby alergiczne skóry, oczu i choroby krążenia.

Pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 to najbardziej niebezpieczne składniki smogu, co jest związane zarówno z rodzajem, jak i wielkością tworzących je cząsteczek.

Pył PM 10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (ok. jednej piątej grubości ludzkiego włosa), które mogą wnikać do górnych dróg oddechowych i płuc, co skutkuje poważnymi problemami zdrowotnymi. Na powierzchni pyłów przenoszone są toksyczne związki chemiczne – metale ciężkie (ołów, kadm, arsen, nikiel) oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) o właściwościach rakotwórczych. Pył PM10 ma przy tym nieprzyjemny zapach. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3.

Pył zawieszony PM 2,5 to bardzo drobne cząstki: o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Zwiększają tym samym ryzyko zachorowalności na nowotwory płuc i choroby układu oddechowego, w tym astmę i POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc). Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3.

Komentarze...