Tarnowskie DPS-y szukają pracowników i wolontariuszy
access_time 2020-11-05 09:57:00
Miasto apeluje o zgłaszanie się do pracy w tarnowskich domach pomocy społecznej. W związku z epidemią placówki odczuwają braki kadrowe. Związane jest to nie tylko z chorobami pracowników, ale w znacznej mierze z koniecznością odbywania kwarantanny. DPS-y pracują w trybie całodobowym.

W związku z tym poszukiwane są osoby zainteresowane podjęciem pracy opiekunki i pielęgniarki, ale także wolontariusze, którzy chcieliby wesprzeć opiekę nad osobami najbardziej jej potrzebującymi. Przed rozpoczęciem pracy w DPS i po jej zakończeniu pracownicy zostaną przebadani pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2.

Praca w domach pomocy społecznej ma szczególny charakter. To pomoc ludziom starszym, schorowanym, a w czasach epidemii również bardzo przerażonym sytuacją. Dlatego tak ważne jest, by osoby, które odpowiedzą na apel, posiadały przygotowanie zawodowe, by zapewnić zarówno pomoc w codziennych czynnościach, ale także udzielić wsparcia psychicznego, złagodzić niepewność, wesprzeć w przetrwaniu tego trudnego czasu.

Z chętnymi do podjęcia pracy dom pomocy społecznej zawrze stosowną umowę zastępstwa, zapewniając m.in. środki ochrony osobistej.

Chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury bezpośrednio do tarnowskich domów pomocy społecznej telefonicznie lub mailowo.

Dom Pomocy Społecznej ul. Czarna Droga 48: tel. 14 633 02 15, mail dps.2@umt.tarnow.pl
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Szpitalna 53: tel. 14 688 86 67, mail dpstarnow@dps.okay.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A