W Tarnowie dramatycznie brakuje rodzin zastępczych. Miasto oferuje chętnym większe mieszkania
access_time 2020-09-04 11:26:00
Brakuje chętnych na prowadzenie rodzin zastępczych. Dla wielu dzieci jest to jedyna szansa na normalne życie, dlatego tarnowski magistrat zachęca mieszkańców, by stworzyli im prawdziwy dom. Przyszła rodzina zastępcza ma szansę nawet na większe mieszkanie.

W Tarnowie działa obecnie 70 rodzin zastępczych, pod opieką których znajduje się ponad 90 dzieci. Potrzeby w tym zakresie są jednak dużo większe. - Deficyt jest duży i problem dotyczy nie tylko naszego miasta, ale całego kraju - mówi Dorota Krakowska, wiceprezydent Tarnowa. Powodów jest kilka. - To przede wszystkim ogromny wysiłek i odpowiedzialność, oprócz tego trzeba współpracować nie tylko z instytucją, ale też podtrzymywać kontakty z rodziną biologiczną, do tego dochodzą też problemy wychowawcze, będące konsekwencją odrzucenia przez najbliższych, wcześniejszych zaniedbań rodziców, osamotnienia dziecka czy dłuższego pobytu w placówce - wyjaśnia wiceprezydent.

Obecnie pilnie na rodzinę czeka siedmioro dzieci. - To czwórka rodzeństwa: 12-letni chłopiec i jego trzy siostry: 2 i 3-letnia i 8-miesięczna oraz rodzeństwo dwóch braci w wieku 3 i 5 lat. Natomiast w środę mama w towarzystwie kuratorki przyprowadziła 3-letniego chłopca. Nie rozdzielamy rodzeństw, zależy nam, żeby trafiły razem do jednej rodziny zastępczej - podkreśla Dorota Krakowska. Jak dodaje, pogotowie opiekuńcze, w którym przebywają dzieci jest już przepełnione i koniecznością jest uruchomienie drugiego ośrodka dla małych dzieci. - Mamy już wytypowane miejsce, placówka znajdowałaby się w Mościcach w pobliżu pogotowia opiekuńczego, obecnie trwają procedury związane z jej remontem, w styczniu chcielibyśmy już ją uruchomić - mówi wiceprezydent.

Na każde dziecko rodzinie zastępczej przysługuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości 1000 zł. Do tego dochodzi dodatek z programu 500+ czy „Dobry start” oraz wynagrodzenie dla jednego z rodziców zastępczych w wysokości od 2600 zł brutto. Rodzina zastępcza, której warunki lokalowe nie są wystarczająco dobre, może dodatkowo liczyć na większe mieszkanie. - Mamy możliwość zabezpieczenia mieszkania na czas zawarcia umowy z rodziną zastępczą. Zdarzają się przypadki osób, które chciałyby przyjąć pod swój dach dzieci, ale okazuje się, że mają zbyt małe mieszkanie. Staramy się w takich sytuacjach pomóc. Jednej z takich rodzin już udostępniliśmy mieszkanie - mówi Dorota Krakowska.

Szczegółowych informacji na temat rodzicielstwa zastępczego udzielają specjaliści w zakresie organizacji rodzicielskiej pieczy zastępczej pracujący w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Goslara 5. Kontaktować można się z nimi w poniedziałek od godz. 7.30 do 18 oraz od wtorku do piątku między godz. 7.30 a 15.30 (tel. 14 688 20 50 lub 14 588 20 57). Informacje dostępne są również tutaj.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A