Tarnowska PWSZ czwarta w kraju. Awans w rankingu Perspektyw
access_time 2020-07-19 14:11:00
Tarnowska PWSZ zajęła czwarte miejsce w rankingu czasopisma Perspektywy w kategorii publicznych uczelni zawodowych. Tym samym tarnowska uczelnia poprawiła o dwie lokaty pozycję z ubiegłorocznego rankingu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie osiągnęła wskaźnik rankingowy 74, ustępując pola jedynie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu oraz Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Przy opracowywaniu rankingu pod uwagę brane były: ocena przez kadrę akademicką, preferencje pracodawców, ekonomiczne losy absolwentów, prowadzenie kierunku magisterskiego, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, ocena parametryczna, rozwój kadry własnej, uprawnienia doktorskie, dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych, liczba studentów i nauczycieli akademickich z zagranicy, wielokulturowość środowiska studenckiego oraz liczba wyjazdów i przyjazdów w ramach wymiany studenckiej.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A