Andrzej Szpunar żegna się ze stanowiskiem dyrektora Muzeum Okręgowego
access_time 2020-06-29 18:01:00
30 czerwca zakończy się druga i ostatnia kadencja dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Andrzeja Szpunara. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dyrektor podsumował lata zarządzania wojewódzką instytucją kultury.

Andrzej Szpunar pełni funkcję dyrektora Muzeum Okręgowego od 2012 roku. Z tarnowskim muzeum związany jest jednak od 1990 roku, kiedy to objął pracownię archeologiczną i stanowisko wicedyrektora ds. naukowych. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu archeologii. 30 czerwca dyrektorowi kończy się druga i zarazem ostatnia kadencja. Andrzej Szpunar żegna się ze stanowiskiem, nie żegna się jednak z Muzeum i planuje wciąż współpracować naukowo z placówką.

W trakcie ośmiu lat jego kadencji, zainicjowanych zostało wiele ważnych działań, a Muzeum pozyskało kilkanaście milionów złotych dotacji. Największym projektem modernizacyjnym jest remont kompleksu kamienic przy Rynku 20-21 i ul. Kapitulnej 9. Już w lipcu planowane jest tam otwarcie nowego Oddziału Muzeum Historii Tarnowa i Regionu.

– Kapitalny remont historycznego gmachu tarnowskiego muzeum to już trzeci etap potężnego zadania zawierającego w sobie rewaloryzację, konserwację i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie. To zarówno ratowanie zabytków, przywracanie im dawnej świetności, jak i modernizacja muzeum, pozyskiwanie nowych przestrzeni wystawienniczych, prace nad zupełnie nową stałą wystawą o mieście i regionie – tłumaczy dyrektor Andrzej Szpunar.

Remont kamienic w sercu tarnowskiej starówki pochłonął blisko 13 mln zł. Pieniądze pochodziły w dużej mierze z funduszy unijnych i z budżetu województwa małopolskiego.

W ramach programu „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” gruntownie wyremontowane zostały dwa obiekty: Muzeum Dwór w Dołędze oraz Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu. Prace toczone w latach 2017-2018 pochłonęły niemal 3,5 mln zł. W pierwszym roku działalności po zakończeniu prac modernizacyjnych w Zagrodzie F. Curyłowej w Zalipiu, obiekt odwiedziło 26 000 turystów.

W latach 2017-2019, w ramach programu „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” wyremontowane zostało Muzeum Etnograficzne przy ul. Krakowskiej 10. W ramach tej modernizacji wymienione zostały m.in. instalacja C.O. oraz stolarka okienna. Koszt prac to 2 mln zł.

Obiektem, który najbardziej zmieni swój wygląd i funkcje jest Izba Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK. Rozbudowany budynek przy ul. Ignacego Mościckiego 29, stanie się kolejnym oddziałem Muzeum na terenie Tarnowa. Przyjmie on nazwę Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci. Otwarcie planowane jest na późną jesień br. Koszt to 3,3 mln zł.

Dyrektor Andrzej Szpunar to również doświadczony archeolog, który wiele lat kierował działem tej gałęzi muzealnictwa w Muzeum Okręgowym. Podczas swojej kadencji równocześnie pracował w wykopaliskach, czego efektem są trafiające do zbiorów Muzeum m.in. urny i naczynia sprzed 2,5 tys. lat, znalezione na cmentarzu kultury łużyckiej pod Wojniczem.

Ponadto cały czas rozbudowywana jest kolekcja „Panoramy Siedmiogrodzkiej”. W ostatnich latach Muzeum zakupiło siedem części dzieła Jana Styki, za łączną kwotę ponad 600 tys. zł. Znaczne wsparcie wykazało w tym temacie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udostępniając fundusze w ramach konkursów grantowych.

Kontynuowane są także cykle spotkań z artystami jak np. „Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej”. Dzięki temu projektowi Muzeum wzbogaciło się o wiele obrazów artystów pochodzących lub mieszkających w Tarnowie.

Nazwisko nowego dyrektora Muzeum Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosi 1 lipca.

Fot. P. Topolski

Komentarze...