Miasto przyznało doroczne nagrody w dziedzinie kultury. Kim są laureaci?
access_time 2020-05-29 03:40:00
Podczas czwartkowej sesji radni zdecydowali, do kogo trafią tegoroczne Nagrody Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody Miasta Tarnowa przyznaje Rada Miasta na wniosek 16-osobowej Kapituły Nagród, w skład której wchodzą: prezydent miasta lub wskazany przez niego pełnomocnik, przewodniczący Rady Miejskiej, przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Zabytków oraz przedstawiciele Rady Kultury. Nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach - za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej (nagroda 7 tysięcy złotych), za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury (5 tysięcy), Mecenas Kultury Tarnowa (5 tysięcy), Nadzieja Roku (5 tysięcy) oraz nagroda honorowa za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury (10 tysięcy).

Nagroda Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej trafi w tym roku do rąk dr Anny Śliwińskiej. Zajmuje się ona malarstwem i rysunkiem, tkaniną unikatową, sztuką książki oraz sztuką obiektu. Uczestniczyła w około 90 wystawach – w tym 30 indywidualnych – w kraju i za granicą. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. Współpracuje m.in. z tarnowskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, Galerią „Aniołowo” oraz OtwARTą Pracownią Sztuk Wizualnych w Tarnowskim Centrum Kultury.

Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury przyznano Halinie Bartnik. Od ponad 45 lat jest ona nauczycielem muzyki i kreatywności w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, a od 24 lat organizuje Ogólnopolski Festiwal Artystyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Śpiewaj z Nami”.

Nagrodą „Mecenasa Kultury Tarnowa” uhonorowano, działającą od 2004 roku, Galerię „Hortar”. Organizuje ona i prezentuje wystawy dzieł najznakomitszych polskich artystów (także tarnowskich), jak i prezentacje twórczości słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Nagrodę „Nadzieja Roku” dla wybitnie uzdolnionych młodych artystów otrzymała fundacja „Impuls Rozwoju”, którą tworzą m.in. Dawid Mik, Szymon Łucyków, Diana Sznajder, Filip Kot, Szymon Szczęch oraz Filip Rokosz. Stworzyli oni Najmniejszą Scenę Świata – unikalne miejsce, gdzie organizowane są m.in. recitale, Ogrody Poezji, występy młodych artystów, minisztuki teatralne oraz spektakle muzyczne.

Nagroda Honorowa w uznaniu wybitnych zasług i osiągnięć za całokształt pracy trafi natomiast do historyka sztuki, byłego wieloletniego dyrektora tarnowskiego Muzeum Diecezjalnego, duszpasterza środowisk twórczych, ks. Tadeusza Bukowskiego. W 2008 roku uhonorowany on został medalem „Gloria Artis”, najbardziej prestiżowym odznaczeniem przyznawanym wybitnym postaciom kultury.

Przypomnijmy, że dotychczas laureatami Nagród Miasta Tarnowa byli m.in. chór Gos.pl, Wojciech Klich, Teresa Szafrańska, Witold Pazera, Tadeusz Koniarz, Zespół Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy”, Adam Bartosz, Zbigniew Kłopocki, Otto Schier, czy Marcin Lewandowski.

Na zdj. Artyści Najmniejszej Sceny Świata w recitalu "Tylko miłość" / fot. Mateusz Niemczura

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A