W diecezji tarnowskiej od czerwca wracają bierzmowania
access_time 2020-05-18 14:12:00
Od 1 czerwca w diecezji tarnowskiej młodzież będzie mogła przystąpić do sakramentu bierzmowania.

- W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa oraz zwiększeniem limitu osób mogących brać udział w nabożeństwach kościelnych, a także z dotychczasową praktyką duszpasterską oraz oczekiwaniem wiernych informujemy, że od 1 czerwca istnieje możliwość przystąpienia do sakramentu bierzmowania – czytamy w komunikacie ks. Tomasza Lelito, dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

O przystąpieniu kandydatów do sakramentu bierzmowania zdecydują rodzice lub opiekunowie prawni. Kandydaci, którzy nie przystąpią do sakramentu bierzmowania w proponowanym terminie, mogą go przyjąć w czasie powakacyjnym lub w przyszłym roku z klasami młodszymi.

Kuria przypomina, że ze względu na ograniczenia co do liczby wiernych na nabożeństwach, należy do minimum ograniczyć udział rodziny i bliskich w celebracji liturgicznej połączonej z przyjęciem bierzmowania.

Z kolei egzaminy z wiedzy religijnej, przeprowadzane tradycyjnie na zakończenie klasy siódmej, zostają przeniesione na przyszły rok szkolny – informuje ks. Tomasz Lelito, dyrektor Wydziału Katechetycznego.

Komentarze...