Ile płacimy za trzeźwienie pijanych mieszkańców Tarnowa?
access_time 2020-01-21 04:17:00
W ubiegłym roku do Punktu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi przy ul. Tuchowskiej przywieziono prawie 2400 nietrzeźwych osób z terenu Tarnowa. Klienci PONON za noc spędzoną w placówce nie płacą ani grosza. Ich trzeźwienie finansuje miasto. W tym roku na prowadzenie placówki zostanie przeznaczone niemal 900 tys. zł.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w Tarnowie powstał w 2012 roku, zastępując zlikwidowaną wówczas izbę wytrzeźwień. Początkowo placówkę prowadziło stowarzyszenie "Ponad barierami". Po roku jednak magistrat rozwiązał z nim umowę z powodu stwierdzonych podczas kontroli licznych nieprawidłowości w prowadzeniu punktu. Później przez krótki czas pieczę nad placówką sprawował Polski Komitet Pomocy Społecznej, a obecnie zajmuje się nią Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej. PONON udziela pomocy i schronienia osobom nietrzeźwym (muszą mieć powyżej 0,5 promila alkoholu), które zostały dowiezione z terenu miasta Tarnowa przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji lub Straży Miejskiej w Tarnowie. Za pobyt osoba nietrzeźwa nie płaci. Pracownicy są w gotowości do przyjęcia 10 osób nietrzeźwych. Punkt ten działa całodobowo przez wszystkie dni tygodnia. W przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych – szczególnie w zimie – może zapewnić opiekę dodatkowo czterem osobom dowiezionym do wytrzeźwienia.

W punkcie przy ul. Tuchowskiej 21 dyżurują: lekarz, ratownicy medyczni, psycholog i socjoterapeuta. Ich zadaniem jest: zapewnienie badania każdej osobie nietrzeźwej dowiezionej do punktu, umożliwienie tym osobom wykonania zabiegów higieniczno-sanitarnych, a w koniecznych przypadkach wymianę odzieży. Prowadzona jest też stała obserwacja podstawowych parametrów życiowych osób nietrzeźwych, które przebywają w placówce. Z kolei zadaniem dyżurujących tam psychologa i socjoterapeuty jest zapewnienie systemu opieki profilaktycznej dla przyjętych nietrzeźwych oraz ich rodzin.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A