Tysiące wniosków o 500+ dla niepełnosprawnych w regionie tarnowskim
access_time 2020-01-15 04:44:00
Od początku października ubiegłego roku osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą otrzymać dodatkowe świadczenie. Do końca grudnia oddział ZUS w Tarnowie wydał 3315 pozytywnych decyzji w tej sprawie.

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji obowiązuje od 1 października 2019 r., jednak wnioski ZUS przyjmował już od września. Do tej pory pieniądze z programu, wypłacane przez ZUS, wsparły ponad 21,4 tys. mieszkańców województwa małopolskiego. W całym kraju ZUS przyznał ponad 231 tys. świadczeń.

Z danych wynika, że częściej o świadczenie ubiegały się kobiety – stanowiły 62 proc. wnioskodawców. Wśród osób starających się o pomoc aż 37 proc. z nich było w wieku powyżej 75 lat. W przypadku 62 proc. spraw wparcie finansowe zostało przyznane w pełnej kwocie, czyli 500 złotych.

Wnioski o świadczenie uzupełniające można składać przez cały czas. Aby je otrzymać, poza kryterium niesamodzielności, trzeba być pełnoletnim, mieszkać na terytorium Polski, a łączna wysokość dotychczasowych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może obecnie przekraczać kwoty 1 600 zł brutto. Chodzi tu o świadczenia takie jak emerytury i renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. A także świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe.

Wysokość wsparcia dla osoby, która teraz otrzymuje świadczenia w kwocie 1100 zł lub niższej wyniesie 500 złotych. Natomiast wnioskujący, którego łączne świadczenia są między 1100 a 1600 zł, dostanie różnice między kwotą swoich świadczeń a 1600 złotych. Przykładowo ktoś, kto pobiera emeryturę w wysokości 1300 zł otrzyma 300 zł uzupełnienia.

W regionie tarnowskim jest ok. 3 tysiące osób, które mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji i wymagają wsparcia osób trzecich. Natomiast wszystkich potencjalnie zainteresowanych ubieganiem się o świadczenie uzupełniające w regionie może być ok. 15 tys. osób.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A