„Wszystko... jest liczbą” - interaktywna wystawa w Muzeum Etnograficznym
access_time 2020-01-07 03:25:00
Tarnowskie Muzeum Etnograficzne przy ul. Krakowskiej 10 rozpocznie nowy, 2020 rok wystawą interaktywną. Wernisaż ekspozycji wypożyczonej z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się w poniedziałek, 13 stycznia o godzinie 12.00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

„Wszystko… jest liczbą” jest kontynuacją cyklu wystaw interaktywnych o charakterze edukacyjnym, rozpoczętego przez Muzeum UJ w 2000 r. wystawą zatytułowaną „Nauki dawne i niedawne”. Była to pierwsza tego typu inicjatywa zrealizowana w Polsce. Na ekspozycji można m.in. przeprowadzić dowód na twierdzenie Pitagorasa, dowiedzieć się, co to jest trójką Pascala, czym są fraktale, a czym grafy. Celem projektu jest popularyzowanie matematyki, ukazanie, że matematyka towarzyszy nam we wszystkich aspektach naszego życia. Ma uświadomić widzom, że niemal każda aktywność ma związek z matematyką.

Warto zaznaczyć, że będzie to pierwsza wystawa po zakończonym w listopadzie remoncie Muzeum Etnograficznego, podczas którego wymienione zostały wszystkie drewniane okna i drzwi, docieplono strych, osuszono ściany i wykonano nową kotłownię.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A