Brak wakatów w małopolskiej policji. Pierwszy taki przypadek w historii
access_time 2019-12-30 09:53:00
Nie ma już wakatów w małopolskiej policji - to pierwszy taki przypadek w historii garnizonu małopolskiego od 30 lat. Dziś obsadzono ostatnie wolne etaty.

Po dzisiejszym naborze (133 osoby) małopolska policja nie ma już wolnych etatów. Brak nieobsadzonych policyjnych stanowisk to sytuacja wyjątkowa, bo zdarzyła się po raz pierwszy raz w historii małopolskiego garnizonu. Jak tłumaczy komenda wojewódzka w Krakowie, jedną z metod na uzupełnienie wakatów było powołanie specjalnej komórki wyspecjalizowanej wyłącznie w doborze kandydatów na policjantów. Jednostka ta na bieżąco monitoruje proces rekrutacji i podejmuje działania promocyjne. Systematycznie prowadzi także badania ewaluacyjne wśród nowych policjantów. Jak się okazuje, informację o doborze i zachętę do służby czerpią głównie od znajomych osób z policyjnego środowiska (43 %) i z Internetu (39%) - na co składają się także medialne informacje o pracy i sukcesach policji. Natomiast jako główny powód wstąpienia do służby wskazują oni stabilność zatrudnienia i interesującą, ciekawą pracę.

To szósty nabór do policji w tym roku w naszym województwie. W sumie w 2019 roku przyjęto do służby 504 nowych policjantów.  

Podania o przyjęcie do małopolskiej policji złożyło w tym roku ponad 1500 osób – przyjęto co trzecią. 30% z nich to kobiety. Nowi policjanci to głównie osoby w wieku 21-30 lat (69%) z wykształceniem średnim (w tym absolwenci klas mundurowych), ale także absolwenci uczelni wyższych, a wśród nich m.in. psycholog, biolog, chemik, biotechnolog, matematyk, analityk, pielęgniarz czy specjaliści z dziedziny germanistyki, mechatroniki, energetyki i logistyki.

Małopolska policja zapewnia, że w związku z kadrową rotacją (np. przejściami na emeryturę w 2020 roku), podania można składać cały czas.

Jak zostać policjantem?

Do służby w policji mogą być przyjęte tylko osoby o odpowiednich predyspozycjach. Dlatego procedura doboru jest czasochłonna (trwa nawet 4 miesiące), skomplikowana i nie należy do łatwych. To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny „Multiselect” (który zdaje tylko połowa kandydatów na tym etapie), rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie danych w rejestrach.

Po przejściu selekcji kandydat jest przyjmowany do służby, otrzymuje mundur, a podczas uroczystego ślubowania prowadzonego zgodnie z policyjnym ceremoniałem - legitymację policyjną. Następnie świeżo upieczeni kandydaci trafiają na półroczne przeszkolenie do jednej ze szkół policyjnych na terenie kraju. Po tym kursie podstawowym odbywają trzymiesięczną adaptację zawodową, pełniąc służbę patrolową i biorąc udział w różnych zabezpieczeniach. Po adaptacji policjanci wracają do macierzystych jednostek.

Ile zarabia początkujący policjant?

Jeśli chodzi o zarobki nowo przyjętych policjantów to w przypadku osób do 26 roku życia, otrzymują oni uposażenie bez potrącenia składek na podatek dochodowy. Taki policjant po ukończeniu kursu podstawowego otrzymuje „na rękę” około 3500 zł. Z dniem 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie funkcjonariusza wzrosło przeciętnie o 655 złotych brutto na etat, a kolejna podwyżka przewidziana jest od 1 stycznia 2020 roku.

Fot. Policja

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A