Sportową czeka remont. Miasto rozstrzygnęło przetarg
access_time 2019-12-20 12:15:00
Tarnowski magistrat wyłonił w przetargu wykonawcę remontu ulicy Sportowej. Wykona go konsorcjum firm: Road Systems oraz PHU Lizak. Inwestycja będzie kosztowała 4,2 mln złotych, a prace mają zostać ukończone do połowy września 2020 roku.

Zadanie będzie polegać między innymi na wymianie istniejącej podbudowy oraz wykonaniu jezdni asfaltowej, zjazdów i chodników, przebudowana i zabezpieczona zostanie sieć wodociągowa i gazowa. Zabezpieczone zostaną również sieci elektroenergetyczna, teletechniczna oraz ciepłownicza. W ramach remontu przewidziano też budowę sieci kanalizacji deszczowej. Po zakończeniu robót do zadań wykonawcy będzie również należało odtworzenie terenów zielonych (zieleńców, trawników), znajdujących się wzdłuż ulicy.

Podczas realizacji prac budowlanych zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego. Prace prowadzone będą etapami, w związku z czym poszczególne odcinki drogi będą całkowicie zamknięte.

Do przetargu zgłosiło się pięć firm. Najkorzystniejsza oferta należała do konsorcjum firm: Road Systems oraz PHU Lizak. Remont będzie kosztował 4,2 mln złotych.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A