W szpitalu św. Łukasza rozbudowano oddział onkologii. Powiększył się dwukrotnie
access_time 2019-12-03 03:44:00
W Szpitalu im. Św. Łukasza oddano do użytku nowe i wyremontowane pomieszczenia oddziału onkologii klinicznej.

Remont był trzecim i ostatnim etapem przedsięwzięcia „Poprawa jakości i efektywności leczenia chorób nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie poprzez inwestycje w infrastrukturę Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii”, który współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Całość kosztowała 7,5 mln zł.

W pierwszym etapie zakupiono i zamontowano mammograf cyfrowy. W drugim wyremontowano pomieszczenia na potrzeby diagnostyki laboratoryjnej. Teraz rozbudowano i zaadaptowano pomieszczenia dla oddziału onkologii klinicznej i wyposażono je w nowoczesne instalacje i systemy. Oddział powiększył się dwukrotnie i będzie w nim 40 łóżek dla pacjentów. Samorząd Małopolski przekazał dofinansowanie do trzeciego etapu projektu - na pokrycie tzw. wkładu własnego – w kwocie 750 tys. zł. Ponadto szpital otrzymał z województwa dodatkowe 250 tys. zł na dostawę integralnego systemu leczenia napromieniowaniem.

- Do tej pory oddział nie miał zbyt dobrych warunków. Wieloosobowe sale były przepełnione. Teraz w większości będą to sale dwuosobowe, są też izolatki. - mówi Renata Banaś, kierownik Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii w szpitalu św. Łukasza.

Dyrektor szpitala Anna Czech przekonuje, że skróci się czas oczekiwania na przyjęcie na oddział. Poprawi się też jakość i efektywność prowadzonej diagnostyki i terapii onkologicznej. - 75 procent osób chorych na raka, to osoby w wieku powyżej 60 roku życia, 25 procent to jednak ludzie młodzi, ale społeczeństwo starzeje się, ludzie żyją dłużej, najprawdopodobniej więc tych zachorowań będzie  więcej. Dlatego też staramy się wyjść tej sytuacji naprzeciw, bo każda zdiagnozowana wcześniej choroba daje większe szanse powrotu do zdrowia. - tłumaczy Anna Czech.

- Cieszę się, ze samorząd województwa małopolskiego mógł częściowo przyczynić się do sfinansowania tego przedsięwzięcia. Niestety statystki są nieubłagane. Choroby onkologiczne to druga przyczyna zgonów Polaków. W Małopolsce mieszkańcy najczęściej chorują na nowotwory płuc, jelita grubego czy raka szyjki macicy, dlatego ważne jest to, żeby wspierać rozwój onkologii – podkreśla Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Fot. UMWM

Komentarze...