Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Sanguszków. Góra św. Marcina będzie należeć do miasta?
access_time 2019-10-07 12:17:00
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał korzystną dla tarnowskiego samorządu decyzję w sprawie Góry św. Marcina. Orzeczenie przybliża również do prawnego uregulowania tytułu do tego terenu.

Na początku października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę pełnomocnika Pawła i Klaudii Sanguszko na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2019. Decyzją tą minister stwierdził, iż działka, na której znajdują się ruiny zamku, podpada pod działanie dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej. Jak wyjaśnia Grzegorz Szczerba – radca prawny Urzędu Miasta Tarnowa: - Sąd potwierdził tym samym, że teren wraz z ruinami zamku stanowi od roku 1944 własność Skarbu Państwa. Orzeczenie WSA w Warszawie przybliża miasto do prawnego uregulowania tytułu do wzgórza zamkowego, choć Paweł i Klaudia Sanguszko mogą jeszcze wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Warto przypomnieć, że w Sądzie Rejonowym w Tarnowie toczy się obecnie sprawa z powództwa Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Tarnowa o uzgodnienie treści księgi wieczystej, w której to księdze jako właścicieli terenu na Górze św. Marcina wpisano Pawła i Klaudię Sanguszko. Orzeczenie WSA w Warszawie ma dla tej sprawy duże znaczenie i działa na korzyść stanowiska prezentowanego w procesie przez prezydenta Tarnowa. Orzeczenie WSA w Warszawie potwierdza również słuszność stanowiska prezydenta miasta, który nie zgadza się na spełnienie żądań pełnomocników Pawła i Klaudii Sanguszko co do zapłaty przez miasto odpowiedniej kwoty w zamian za przekazanie terenu. Na dzień dzisiejszy pełnomocnicy Pawła i Klaudii Sanguszko podtrzymują roszczenie o zapłatę przez miasto kwoty miliona złotych, choć w kwietniu 2008 roku w umowie zawartej w formie aktu notarialnego cenę sprzedaży nieruchomości ustalili na 200 000 złotych.

Fot. Topol

Komentarze...