Agencja outsourcingowa zatrudniała "na czarno" obywateli Ukrainy
access_time 2019-10-04 06:58:00
29 nielegalnie pracujących obywateli Ukrainy, w tym 9 osób zatrzymanych, to bilans ostatnich działań funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Tarnowie.

Kontrola legalności zatrudnienia została przeprowadzona w jednej z regionalnych firm zajmujących się przetwórstwem spożywczym. Funkcjonariusze skontrolowali łącznie 35 obywateli Ukrainy oraz właściciela firmy. Po analizie dokumentacji pracowniczej okazało się, że 29 cudzoziemcom nielegalnie powierzono wykonywanie pracy (nie mieli zezwoleń oraz podpisanych umów cywilno-prawnych). Zatrzymano 9 obywateli Ukrainy – 7 kobiet oraz 2 mężczyzn. Co więcej okazało się, że nielegalnie pracujący cudzoziemcy byli podwykonawcami zatrudnionymi przez agencję outsourcingową ze wschodniej Polski, która na swojej stronie internetowej zapewnia, że oferuje pomoc firmom w uzyskaniu niezbędnych dokumentów do legalnego zatrudnienia cudzoziemców.

Zarówno agencja, jak i zatrudnieni przez nią cudzoziemcy, będą musieli ponieść konsekwencje. Za naruszenie przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prezes agencji, którym jest obywatel Ukrainy, może zostać ukarany grzywną do 30 tys. zł. Natomiast wobec przybyszów zza wschodniej granicy wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu, z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium państw strefy Schengen na okres jednego roku.

Komentarze...