W mieszkaniach będzie cieplej. W czwartek rusza sezon grzewczy
access_time 2019-09-18 21:06:00
Utrzymujące się ostatnio niskie temperatury powietrza spowodowały, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie w czwartek, 19 września rozpocznie dostawę ciepła do wszystkich odbiorców.

W okresie gotowości dostaw ciepła rozpoczęcie i przerwanie ogrzewania budynków odbywa się samoczynnie, poprzez urządzenia służące do automatycznej regulacji dostaw ciepła na cele centralnego ogrzewania obiektów. O ile odbiorca ciepła nie określił inaczej, nastawy temperatury zewnętrznej w urządzaniach węzła cieplnego wynoszą 15 stopni Celsjusza, co oznacza, że rozpoczęcie ogrzewania następuje z chwilą, gdy wartość temperatury zewnętrznej jest niższa lub równa 15 stopniom, a jego przerwanie - z chwilą, gdy temperatura zewnętrzna wynosi powyżej piętnastu stopni. Dla utrzymania komfortu cieplnego w okresach przejściowych, czyli jesienią i wiosną sugeruje się utrzymanie nastawy temperatury zewnętrznej na takim właśnie poziomie.

Odbiorcy ciepła mogą jednak zmienić nastawę temperatury zewnętrznej na niższą, np. na 12 stopni Celsjusza, przy której następuje automatyczne uruchomienie i przerwanie ogrzewania obiektu. MPEC Tarnów nieodpłatnie dokonuje zmiany nastawy temperatury w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania pisemnego wniosku.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A