Zakliczyński rynek będzie jak nowy. Rząd dopłaci miliony
access_time 2019-09-12 04:49:00
Dzięki pieniądzom z Funduszu Dróg Samorządowych rozpocznie się przebudowa centrum Zakliczyna. Zrealizowane zostaną trzy zadania drogowe za łączną kwotę prawie 7 mln zł.

Samorząd gminy Zakliczyn opracował plan rewitalizacji centrum Zakliczyna, który zakłada m.in. przebudowę płyty rynku z zachowaniem jej handlowej funkcji.

Z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację dróg gminnych wokół rynku wraz z chodnikami i całą infrastrukturą gmina Zakliczyn otrzymała przeszło 3,5 mln zł dofinansowania. To 80 procent kosztów całego zadania, które wynieść ma ponad 4,3 mln zł. 

W ramach funduszu gmina pozyskała również środki na  remont ul. Kamieniec na odcinku od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do stadionu LKS Dunajec w wysokości 582 tys. zł – to również 80 procent całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

Ponadto przebudowana zostanie droga powiatowa przecinająca rynek. Prace kosztować mają blisko 1,7 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 50 procent.

– Dziękuję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za uwzględnienie po raz kolejny potrzeb zakliczyńskiej społeczności i przyznane nam środki finansowe, które pozwolą na pewno zrobić mocny krok naprzód w kierunku rewitalizacji centrum naszej gminy i usprawnić komunikację w obrębie Rynku – mówi burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak. - To będzie pierwszy etap rewitalizacji centrum Zakliczyna. Składać będziemy wnioski o dotacje na kolejne etapy, w tym wymianę nawierzchni Rynku.

Komentarze...