Od września niemal wszystkie torby foliowe są płatne. Dotąd sieci handlowe sprytnie obchodziły przepisy
access_time 2019-09-11 11:43:00
Od 1 września niemal wszystkie torby foliowe w sklepach są płatne. Wyjątkiem są tzw. zrywki, czyli bardzo cienkie woreczki foliowe do pakowania m. in. owoców i warzyw. To efekt nowych przepisów, które wprowadzono po tym, jak sklepy omijały wcześniejsze regulacje prawne.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk o zmianach mówił w Programie pierwszym Polskiego Radia. Zwracał uwagę, że przepisy tzw. ustawy foliówkowej były obchodzone przez sklepy. Sieci handlowe nie tylko nie płaciły państwu ani grosza, ale jeszcze dodatkowo zarabiały na klientach. Według przepisów ze stycznia 2018 roku sklepy musiały odprowadzać dodatkowy podatek za reklamówki: 20 groszy od każdej foliowej torby o grubości od 15 do 50 mikrometrów. Co w tej sytuacji zrobiły sieci handlowe? Wprowadziły na rynek torby grubsze, niż 50 mikrometrów i jednocześnie podbiły ich cenę. 

Ustawa nie spełniła swojej roli, dlatego w myśl nowych przepisów, które weszły w życie od 1 września, każda torba na zakupy z tworzyw sztucznych, niezależnie od jej grubości, musi podlegać opłacie recyklingowej. Wszystko po to, by ograniczyć nadprodukcję plastikowych odpadów i promować odpowiedzialne nawyki konsumenckie. O nowych przepisach i obowiązkach dla przedsiębiorców przypomina wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz w specjalnym liście, wysłanym do powiatów, gmin i izb gospodarczych Małopolski.

Informuję o zmianie przepisów w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych oraz nowych obowiązkach prowadzących jednostki handlowe w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r. poz. 1579). – można przeczytać w liście.

Dalej wicemarszałek przypomina, że od 1 września br. opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dotyczy również toreb na zakupy z tworzyw sztucznych o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

W liście zwrócono również uwagę, że od nowego roku pobraną opłatę recyklingową za torby na zakupy z tworzywa sztucznego, należy wnosić w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Jednocześnie wicemarszałek zaznacza, że opłatę recyklingową pobraną w 2019 r. przekazuje się na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa na zasadach dotychczasowych tj. do 15 marca 2020 r.

Z kolei pierwsze sprawozdanie za 2019 r. dotyczące nabytych i wydanych lekkich oraz pozostałych toreb na zakupy z tworzyw sztucznych, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których takie torby, objęte opłatą recyklingową są oferowane, powinni złożyć do 15 marca 2020 r. Po więcej informacji w tej materii UMWM odsyła na stronę internetową: www.malopolska.pl/produktowa. Ewidencja foliówek i wpis do BDO

Jednocześnie wicemarszałek zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy objęte opłatą recyklingową, od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązani prowadzić ewidencję liczby nabytych, wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy w danym roku kalendarzowym w postaci elektronicznej albo papierowej (oddzielnie dla każdej jednostki handlowej). Informacje zawarte w ewidencji będą mieli obowiązek przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą. Dodał też, że przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), do 31 grudnia 2019 r.

Z danych ministerstwa środowiska wynika, że obecnie w Polsce zużywanych jest około 300 foliowych toreb rocznie na jednego mieszkańca. Resort zakłada, że po wprowadzeniu nowych przepisów, ilość foliówek na mieszkańca zmniejszy się o połowę.

Komentarze...