W Tarnowie obradował Małopolski Okrągły Stół Edukacyjny
access_time 2019-09-06 23:40:00
W piątek w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tanowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. W spotkaniu brali udział nauczyciele, urzędnicy, rodzice i uczniowie.

Jakość oświaty, nowoczesna szkoła oraz uczeń, nauczyciel i rodzic w systemie edukacji – to główne tematy, o których dyskutowano podczas obrad Małopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego w Tarnowie. W spotkaniu uczestniczyli Iwona Michałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i pełnomocnik rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły, Piotr Ćwik – wojewoda Małopolski, Zbigniew Starzec – wicewojewoda Małopolski, Barbara Nowak – małopolska kurator oświaty oraz Dorota Skwarek – dyrektor wydziału nadzoru pedagogicznego. Marszałka województwa reprezentował Dariusz Styrna – dyrektor departamentu edukacji urzędu marszałkowskiego.

Do udziału w obradach zaproszono też grono nauczycieli, w tym członków związków zawodowych, przedstawicieli rad rodziców i rad uczniowskich, organów prowadzących szkoły oraz organizacji pozarządowych.

W tematykę spotkania wprowadziła uczestników wiceminister edukacji – Iwona Michałek. - Dziękuję za zorganizowanie Małopolskiego Okrągłego Stołu. Od pewnego czasu rozmawiamy w województwach o edukacji i oświacie. Spotkania są pomysłem, inspiracją premiera Mateusza Morawieckiego. Centralny stół obradował od kwietnia do czerwca. Na jesiennych posiedzeniach będziemy omawiać wnioski i postulaty wypracowane w obrębie województw. Ten dzisiejszy okrągły stół w Małopolsce, podczas którego będziemy rozmawiać o jakości, o nowoczesnej szkole, o roli nauczyciela, rodzica i ucznia, kończy już tego typu spotkania w województwach. Ważne, byśmy zgłaszając problemy edukacyjne, starali się znaleźć jednocześnie rozwiązania czy propozycje rozwiązań tych problemów - mówiła wiceminister.

Rodzicie mieli sporo uwag do słabej według nich komunikacji na linii szkoła - uczeń - rodzicie. Zwracano też uwagę na problem braku jednolitych standardów edukacji. Dużo mówiło się też o kształceniu zawodowym nauczycieli i o tym, że potrzebne są zmiany. Minister Iwona Michałek podkreślała, że wszelkie tego typu zastrzeżenia, uwagi, a przede wszystkim konkretne propozycje rozwiązań są niezwykle cenne. Efektem wszystkich spotkań edukacyjnego okrągłego stołu będzie dokument, który ma być pomocny podczas prac ministerstwa nad kolejnym etapem reformy w systemie edukacji.

Spotkanie w Tarnowie było kolejnym z cyklu debat o oświacie, zainaugurowanych w kwietniu przez premiera Mateusza Morawieckiego podczas Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego.

Podobnie jak na poprzednich spotkaniach w ramach „Okrągłego stołu” uczestnicy debaty w Tarnowie rozmawiali o polskiej szkole w pięciu blokach tematycznych: „Nauczyciel w systemie edukacji”, „Jakość w systemie edukacji”, „Nowoczesna szkoła”, „Uczeń w systemie edukacji”, „Rodzic w systemie edukacji”.

Komentarze...