Okrężna będzie remontowana
access_time 2019-09-06 06:29:00
Ulica Okrężna zostanie przebudowana. Remont będzie obejmował również budowę kanalizacji opadowej. Prace mają kosztować niemal 4 mln złotych i zostać zakończone do końca listopada. Zarząd Dróg i Komunikacji przekazał plac budowy wykonawcy.

Inwestycja ta obejmuje przebudowę ul. Okrężnej, od skrzyżowania z ul. Lwowską do skrzyżowania z ul. Gładysza. W ramach zadania zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni asfaltowej. Remont polegać będzie również budowie zjazdów oraz chodników.

W związku z remontem w tej części miasta zostanie wprowadzona czasowa organizacji ruchu drogowego. Ulica nie zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów i pieszych. Po zakończeniu prac drogowych wykonawca ma za zadanie odtworzenie terenów zielonych, czyli zadbać, by wzdłuż ulicy Okrężnej pojawiły się zieleńce i trawniki.

Komentarze...